Státní technická knihovna
Úvodní stránka | Novinky | Kontakt | Obsah | Výstavba NTK | Portál STM | Nabídka práce | Uživatelské konto | Nápověda | English

On-line katalogy

Zdroje informací

Nabídka služeb

Informace o knihovně

  Malý pomocník při zadávání rešerše

Při zadání rešerše nezapomeňte uvést platné kontaktní údaje (e-mail či telefonní číslo), jsou pro nás klíčové v případě řešení problémů s Vaším zadáním (například: chybějící kritérium v zadání rešerše, chybná klíčová slova, málo hitů, problém s oborovým zaměřením apod.).

Čím podrobněji specifikujete téma rešerše a klíčová slova, tím lépe. Rešeršér bude přesně vědět, na co se při hledání zaměřit, a vy poté nebudete zklamáni, že jsou v soupisu informace, které příliš nepotřebujete. Čím obecnější zadání (ať už tématu, či klíčových slov), tím větší objem záznamů a dokumentů musí naši pracovníci osobně projít. A platí jednoduchá rovnice: čím věší časová náročnost, tím vyšší cena.

Nemusíte se obávat toho, že byste nakonec nic neobdrželi, zadáte-li příliš specifické téma (pokud by tento případ nastal, naši pracovníci se Vám včas ozvou a budou s Vámi celou situaci konzultovat - případně upraví zadání a rozšíří jej). Důležité je také přidat klíčová slova ve všech jazycích, ve kterých budete rešerši vyžadovat, a to nejen jednotlivá slova, ale i fráze.

Pro vymezení zadání rešerše můžete také využít pole poznámky. Do poznámky můžete uvést typ zdrojů, které preferujete: např. preferuji zdroje dostupné v plném textu, preferuji odborné články, preferuji články z denního tisku, preferuji zdroje v českém jazyce apod.

Další podstatným krokem je výběr:  

 Balíčku zdrojů

 Typu rešerše

 Objednání rešerše a platba

Rešerše lze objednat písemně nebo prostřednictvím WWW formuláře, případně odesláním vyplněné objednávky ve formátu RTF e-mailem na adresu: reference@stk.cz. Lze ji také osobně zadat v Referenčním středisku STK. Zpracování kratších rešerší, kde zákazník souhlasí s platbou v hotovosti při osobním vyzvednutí rešerše, lze dohodnout i telefonicky. Objednávka rešeršních služeb v jakékoli podobě je závazná.

Objednávku rešerše písemnou formou nepotvrzujeme, ovšem naši pracovníci Vás budou kontaktovat v případě jakýchkoliv  problémů či nejasností ve Vašem zadání.

Vypracovanou rešerši lze uhradit převodním příkazem na základě faktury nebo v hotovosti v referenčním středisku. K platbě za rešerši lze také využít aktivního účtu založeného ve VPK.

Ceny rešerší jsou účtovány dle Ceníku služeb STK.

1 hodina rešeršních prací 160,-

Na rešeršní práce lze také uplatňovat studentskou slevu. Slevu může získat jakýkoli řádný student denního nebo distančního studia, který se prokáže dokladem o studiu (např. studentský průkaz, karta ISIC, index) a platným průkazem uživatele STK. Studentská sleva činí 50% z ceny rešerše.

 

Bližší informace:
Tel.: 221 663 425
e-mail: reference@stk.cz

14. 8. 2007   referát rozvoje vnitřních a vnějších vztahů a služeb                  Copyright © 2006 Státní technická knihovna v Praze         [CNW:Counter]