Státní technická knihovna
Úvodní stránka | Novinky | Kontakt | Obsah | Výstavba NTK | Portál STM | Nabídka práce | Uživatelské konto | Nápověda | English

On-line katalogy

Zdroje informací

Nabídka služeb

Informace o knihovně

<

PŘÍLOHA I    Knihovního řádu STK

Ceník služeb STK

platný od 16. 7. 2008

VÝPŮJČNÍ SLUŽBY
Průkaz uživatele STK na 1 rok (365 dní), na půl roku (183 dní) za polovinu částky občané mladší 60 let 100,–
studenti, občané starší 60 let, nezaměstnaní, invalidní důchodci 50,–
kolektiv I. kategorie 1000,–
kolektiv I. kategorie - školy a knihovny škol 300,–
kolektivy II. kategorie 600,–
Čtenářský průkaz k prezenčnímu studiu na 1 týden (7 dní)
- platí pouze pro všeobecnou studovnu
20,–
Vystavení náhradního Průkazu uživatele STK první náhradní průkaz 40,–
každý další 100,–
Druhý a každý další výpis záznamu o držiteli Průkazu uživatele STK z databáze uživatelů
- dle § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.
25,–
Zaslání oznámení o rezervaci publikace poštou
- vlastní žádost o rezervaci je zdarma
10,–
Poplatky za opožděné vrácení  1 den 1,–
1. až 3. upomínka zaslaná poštou 10,–
ředitelská upomínka 30,–
poplatek za přípravu soudního vymáhání 50,–
Poplatek za vymáhání náhrady škody 1. upomínka 30,–
2. upomínka 40,–
3. a každá další upomínka 60,–
paušální poplatek za ztrátu CD-ROM, DVD 500,–
poplatek za přípravu soudního vymáhání 50,–

REPROGRAFICKÉ SLUŽBY
Černobílá xerokopie 1 strana A4 2,–
1 strana A4 oboustranně 3,–
1 strana A3 4,–
1 strana A3 oboustranně 6,–
Barevná xerokopie, tiskový výstup 1 strana A4 12,–
1 strana A4 oboustranně 18,–
1 strana A3 19,–
1 strana A3 oboustranně 22,–
zvětšenina z mikrofiše na 1 stranu A4 5,–
Kopie části normy ČSN - 1 strana 26,–
Kopie celé normy ČSN (viz platný ceník ČNI http://www.cni.cz)
Kopie starého tisku (pouze digitální) - 1 soubor 10,–
kopie starého tisku papírová (z digitální kopie) - 1 strana 12,–
kopie vzácneho tisku (pouze digitální) - 1 soubor 2,–
kopie vzácneho tisku papírová (z digitální kopie) - 1 strana 3,–
Založení uživatelského konta
- pro využívání elektronických služeb STK
pro ČR a SR 20,–
pro zahraničí 5,– EUR
Přehled čerpání uživatelského konta
- ve formě daňového dokladu
roční čerpání 25,–
archivní vyhledání 50,–
Manipulační poplatek za vrácení nevyčerpané hotovosti na uživatelském kontě 20,–
Kopie 1 strany A4 dodaná elektronickou cestou z tištěných dokumentů
- ve formátu Adobe Acrobat PDF
pro ČR a SR 2,–
pro zahraničí 0,20 EUR
Kopie dodané elektronickou cestou z on-line databází
pro ČR
1 článek (do 7 stran) 2,–/1 str.
1 článek (od 8 stran) 15,–
Kopie 1 strany A4 dodaná faxem
- k poplatku se připočítává částka odpovídající počtu telefonních impulsů
5,50
Tiskové výstupy z CD-ROM, DVD, disket, internetu 1 strana A4 2,–
Poplatek za zkopírování dat na CD 15,–
Při objednávce reprografických služeb v rozsahu převyšujícím 50 stran A4 je třeba uhradit finanční zálohu ve výši 50 % z předpokládané ceny zakázky (platí pouze v případě osobní objednávky v reprografické laboratoři STK).

 

MEZINÁRODNÍ MEZIKNIHOVNÍ SLUŽBA
(předplacený kupon, uživatelské konto)
pro uživatele ze státního sektoru/pro komerční uživatele
ze zahraničí - výpůjčka 300,–/400,–
- kopie za každých 5 str. 80,–/120,–
z British Library a ze zámoří - výpůjčka 600,–/800,–
- kopie za jeden článek 400,–/480,–
pro zahraničí výpůjčka

Slovensko

Evropa

Zámoří

8 EUR/1 IFLA Voucher
10 EUR/1 IFLA Voucher
15 EUR/2 IFLA Voucher

Kopie 1-10 stran Slovensko

Evropa

Zámoří
8 EUR/1 IFLA Voucher
8 EUR/1 IFLA Voucher
15 EUR/2 IFLA Voucher
+ Každých dalších 10 započatých stran Slovensko


Evropa


Zámoří
4 EUR/0,5 IFLA Voucher

4 EUR/0,5 IFLA Voucher

4 EUR/0,5 IFLA Voucher
REŠERŠNÍ SLUŽBY
1 hodina rešeršních prací

Poplatky se účtují za zpracování rešerší pracovníky STK z bází dat na CD-ROM, z bází dat zpřístupněných v síti STK, ze sekundárních a primárních bází dat přístupných na internetu. Tyto rešerše se zpracovávají na základě individuálních objednávek.
- k celkové ceně se připočítávají poplatky za tisk, xerokopie, resp. zkopírování dat na disketu, CD, dále pak balné a poštovné dle platného tarifu, pokud jsou vypracované rešerše zasílány poštou
- držitelé platného Průkazu uživatele STK, kteří se prokáží platným vysokoškolským indexem, mají nárok na 50% slevu.
160,–

DALŠÍ POPLATKY
Manipulační poplatek za ztrátu, poškození nebo zničení publikace 50,–
Poplatek za ztrátu klíčku od šatnové skříňky 50,–
Poplatek za vydání obsahu šatnové skříňky po jejím protokolárním otevření 30,–

Poznámka: Všechny ceny jsou v Kč, pokud není uvedeno jinak.


Státní technická knihovna si vyhrazuje právo, uzná-li to za nutné, výše uvedené poplatky změnit a vyhlásit nový ceník.V Praze dne 16. 7. 2008

Ing. Martin Svoboda
ředitel STK

7. 1. 2008 Hlavní knihovník                  Copyright © 2008 Státní technická knihovna v Praze         [CNW:Counter]