Státní technická knihovna
Úvodní stránka | Novinky | Kontakt | Obsah | Výstavba NTK | Portál STM | Nabídka práce | Uživatelské konto | Nápověda | English

On-line katalogy

Zdroje informací

Nabídka služeb

Informace o knihovně

Meziknihovní služby

Vnitrostátní meziknihovní služby
Reprografické a elektronické služby
Mezinárodní meziknihovní služby

Vnitrostátní meziknihovní služby (MVS)

Provozní doba: pondělí - pátek 800 - 1600 hod.

Meziknihovní výpůjční služba pro knihovny ČR

On-line objednávka výpůjčky

On-line objednávka xerokopie

Meziknihovní výpůjční služba STK poskytuje výpůjčky z fondu STK všem knihovnám České republiky. O poskytnutí výpůjčky lze požádat elektronicky (prostřednictvím WWW formuláře) nebo poštou (odesláním vyplněného tiskopisu Žádanka MVS).

 

Meziknihovní výpůjční služba pro registrované uživatele STK

On-line objednávka meziknihovní výpůjční služby pro registrované uživatele STK

Uživatelům STK s platným čtenářským průkazem zajišťuje MVS STK výpůjčky dokumentů z oblasti techniky a aplikovaných přírodních věd z jiných knihoven ČR. Žádosti lze podávat osobně (v oddělení meziknihovních služeb v mezipatře, tel. 221 663 415, e-mail: mvs@stk.cz) nebo prostřednictvím WWW formuláře. Tato služba je poskytována všem držitelům platného Průkazu uživatele STK zdarma. Výpůjčky získané z fondu jiných knihoven se zpravidla půjčují prezenčně, výjimečně absenčně (pouze na kauci). Ztrátu, poškození nebo zničení je uživatel povinen neprodleně nahlásit STK a má povinnost nahradit škodu ve stanovené lhůtě (viz Knihovní řád STK).
Náklady na pořízení kopií dokumentů z jiné knihovny hradí uživatel.

 

Reprografické a elektronické služby

Provozní doba: pondělí - pátek 800 - 2000 hod.

Reprografické služby nabízejí možnost zhotovení černobílých i barevných kopií do formátu A3, zvětšeniny z mikrofiší, majitelé uživatelského konta VPK si mohou objednat dokumenty ve formátu ADOBE ACROBAT PDF dodávané elektronickou cestou, to vše z materiálů z fondu STK a z titulů Souborného katalogu Virtuální polytechnické knihovny(časopisecké fondy 30 českých knihoven).

Uživatel si může objednat kopie nebo zvětšeniny z mikrofiší osobně v knihovně, poštou na formuláři OBJEDNÁVKA REPROGRAFICKÉ PRÁCE, vyplněním a odesláním WWW formuláře Objednávka FOTO, případně faxem na č. 221 663 459 nebo prostřednictvím Virtuální polytechnické knihovny.

Dále STK nabízí službu CURRENT CONTENTS - uživatel si může objednat celoroční zasílání kopií obsahů z každého došlého čísla vybraného časopisu z fondu STK. Objednávku lze zaslat písemně nebo prostřednictvím WWW formuláře Objednávka Current Contents nebo prostřednictvím VPK.

Reprografické služby jsou poskytovány za úhradu dle platného ceníku služeb STK, příp. dle Ceníku služeb VPK. Úhradu poskytnutých reprografických služeb lze provést platbou v hotovosti, bankovním převodem na základě faktury nebo poštovní poukázkou na běžný účet STK u ČNB č. účtu 8032-031/0710. Při objednání služeb prostřednictvím VPK je úhrada provedena z finanční hotovosti složené na uživatelském kontě.

Reprografické služby z on-line časopisů jsou poskytovány dle podmínek, sjednaných v licenčních smlouvách.

Bližší informace získáte na pracovišti meziknihovních služeb v budově STK v mezipatře.

tel.: 221 663 453
e-mail: foto@stk.cz digi@stk.cz

 

Mezinárodní meziknihovní služba (MMS)

Provozní doba: pondělí - pátek 800 - 1545 hod.

On-line objednávka mezinárodní meziknihovní služby

Mezinárodní meziknihovní služba STK obstarává informační materiály z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd formou kopií článků z periodik nebo výpůjček publikací ze zahraničních knihoven. Prostřednictvím MMS lze požádat pouze o dokumenty, které nejsou ve fondech knihoven na území České republiky. Před podáním žádanky je nutno prověřit požadavek v celostátní evidenci zahraniční literatury (CEZL - NKC, Katif, SK ČR a KZP) Národní knihovny ČR a v dostupných elektronických online databázích s celonárodní licencí.
Objednávky lze podávat elektronicky (majitelé uživatelského konta prostřednictvím VPK, majitelé kupónového konta prostřednictvím příslušného WWW formuláře) nebo osobně (v přízemí STK, dveře č. 9, tel. 221 663 419, e-mail: mms@stk.cz). Poplatky za objednávku výpůjček či pořízení kopií požadovaných dokumentů jsou účtovány dle Ceníku služeb STK, popř. dle Ceníku služeb VPK (u objednávek provedených prostřednictvím uživatelského konta VPK).

Reklamace: uživatel je oprávněn reklamovat službu, pokud nebyla provedena v požadovaném rozsahu či kvalitě, nejpozději do 7 pracovních dnů od jejího převzetí.

Zahraniční knihovny využívané MMS STK

13. 6. 2005   oddělení meziknihovních služeb, referát mezinárodních meziknihovních služeb                  Copyright © 2005 Státní technická knihovna v Praze         [CNW:Counter]