Státní technická knihovna
Úvodní stránka | Novinky | Kontakt | Obsah | Výstavba NTK | Portál STM | Nabídka práce | Uživatelské konto | Nápověda | English

On-line katalogy

Zdroje informací

Nabídka služeb

Informace o knihovně

Objednávka reprografických služeb

Od 1. června 2001 jsou tyto služby provozovány také prostřednictvím Virtuální polytechnické knihovny (VPK).

Položky označené * musí být vyplněny, jinak nelze objednávku uložit.

Údaje o žadateli:
Název organizace / jméno žadatele:   *
Jméno koncového uživatele:   *
Adresa organizace / žadatele:
PSČ:
IČO / DIČ:
E-mail:   *
telefon
Č. obj.:
Datum objednání:
Čtenárský průkaz:
Prohlašujeme, že se jedná o kopii pro osobní potřebu koncového uživatele (můžeme doložit prohlášením uživatele) a naše pracoviště je pouze zprostředkovatelem této objednávky.
Zákon č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), oddíl 2 - Volná užití, § 30
Bibliografické údaje:
Název knihy / časopisu:   *
Autor:
Název článku:
Rok, ročník, číslo:
Strany:
ISBN / ISSN:
Vydavatel:
Poznámka:
Způsob dodání dokumentu: poštou vyzvednu osobně
Pokud je časopis k dispozici pouze na mikrofiši, přeji si zhotovit zvetšeninu (1 strana za 5,- Kč) Ano   Ne

Objednávka bude potvrzena příjemcem.
Bez zadání všech potřebných údajů nebudeme schopni Vaši objednávku vyřídit!

  
1. 7. 2003   oddělení meziknihovních služeb                  Copyright © 2004 Státní technická knihovna v Praze         [CNW:Counter]