Státní technická knihovna
Úvodní stránka | Novinky | Kontakt | Obsah | Výstavba NTK | Portál STM | Nabídka práce | Uživatelské konto | Nápověda | English

On-line katalogy

Zdroje informací

Nabídka služeb

Informace o knihovně

Základní informace

Státní technická knihovna
Mariánské nám. 5
pošt. přihr. 206
110 01 Praha 1

  tel.: 221 663 111
fax: 222 221 340
e-mail: techlibatstk.cz
wap: http://wap.stk.cz

IČO: 61387142
Provozovatel: Státní technická knihovna
Knihovna: Státní technická knihovna, specializovaná knihovna
Evidenční číslo: 0264/2002

Otvírací doba

pondělí - pátek 08.00 - 20.00 hod.
sobota 10.00 - 17.00 hod.

O případných omezeních provozu informujeme na hlavní stránce.

Otvírací doba referenčního střediska:

pondělí 09.00 - 18.00 hod.
úterý 09.00 - 20.00 hod.
středa - pátek 09.00 - 18.00 hod.

Zájemci o individuální konzultaci mohou po dohodě navštívit referenční středisko od pondělí do čtvrtka 8.00 - 9.00 hod.
Více na stránkách referenčního střediska.

Fond STK

obsahuje přes 1,2 milionu svazků - tvoří jej knihy, časopisy, noviny, vědecké práce, informace o firmách, elektronické dokumenty a další publikace a texty z oblasti techniky a aplikovaných přírodních a společenských věd s technikou souvisejících.
Další informace najdete v profilu fondu STK.

Jak se stát uživatelem STK

Zájemci staršímu 18 let stačí přijít do knihovny, předložit průkaz totožnosti a zaplatit registrační poplatek dle platného ceníku. Zájemci od 15 do 18 let potřebují ještě souhlas svého zákonného zástupce. Další informace obsahuje Knihovní řád.

Výpůjčku dokumentu z fondu Státní technické knihovny si však můžete objednat i tehdy, nevlastníte-li ještě čtenářský průkaz STK. Stačí vyplnit formulář předběžné registrace - a můžete objednávat!

Možnosti studia ve Státní technické knihovně

Pro prezenční studium slouží všeobecná studovna a referenční středisko, kde lze studovat dokumenty z fondu STK jak v tištěné, tak v elektronické podobě (včetně těch on-line dostupných), pro přístup na internet a studium licencovaných on-line zdrojů slouží též osobní počítače v hale služeb. Pro odbornou i širší veřejnost pořádá STK ve svém školicím středisku různé semináře a školení.

Služby STK

Státní technická knihovna poskytuje celou řadu služeb - tradičně si zde můžete vyhledat knihu v katalogu, následně si ji půjčit prezenčně či absenčně, rezervovat si ji apod. (viz výpůjční služby). STK nabízí i možnost zapůjčení knihy z jiné knihovny nejen v ČR, ale i ve světě prostřednictvím meziknihovních služeb. Samozřejmostí je možnost kopírování vybraných dokumentů, a to černobíle i barevně (reprografické služby). Prostřednictvím Virtuální polytechnické knihovny si můžete objednat kopie dodávané elektronickou cestou i mnohé služby nabízené výše.
Referenční středisko poskytuje konzultační, rešeršní a poradenské služby z informačních zdrojů dostupných v STK i na internetu. Kromě referenčního střediska je v STK přístup na internet zajištěn ve všeobecné studovně a v hale služeb.


Ke zlepšení služeb knihovny by měla přispět i výstavba nové budovy v areálu vysokých škol v Praze 6 - Dejvicích. Projekt výstavby Národní technické knihovny (NTK) jako uzlu informační infrastruktury výzkumu a vývoje, vzdělávání a veřejných informačních služeb České republiky zpracovala Státní technická knihovna v roce 2000. Cílem bylo nejen usnadnit studentům a pedagogům technických škol i širší odborné veřejnosti přístup k informacím, ale i vyřešit stávající problematické umístění Státní technické knihovny v budově Klementina, a tím napomoci i řešení prostorového problému Národní knihovny.


Ve Státní technické knihovně sídlí České národní středisko ISSN (ČNS ISSN), které přiděluje čísla ISSN a zpracovává záznamy o seriálových publikacích vycházejících na území ČR. Systém ISSN (International Standard Serial Numbering) celosvětově registruje seriálové publikace (noviny, časopisy, edice odborných a vědeckých knih ap.), shromažďuje informace nezbytné pro jejich identifikaci a bibliografickou kontrolu, zpřístupňuje tyto soubory a poskytuje další služby.


Polytematický strukturovaný heslář (PSH), nástroj pro věcnou indexaci dokumentů a současně pro vyhledávání v bázích dat knihoven, je původním produktem STK. Dvojjazyčná verze 1.4 (obsahuje přes 16 000 hesel v češtině i angličtině) je poskytována veřejným knihovnám zdarma, komerčním firmám za úplatu.


Systém využití čárového kódu doposud využívá několik set českých knihoven. Identifikační kódy knihoven lze použít na čtenářských průkazech, při evidenci majetku a podobně. V České republice spravuje systém Státní technická knihovna.

Stáhněte si naši ikonu

ikona stk #1

<img src="stk-2r2-ram1.gif" border="0" alt="ikona stk #1" width="120" height="52" />

 


<img src="stk-2radky-B2.gif" border="0" alt="ikona stk #2" width="120" height="52" />

 

 

 

Další informace

1. 9. 2005   referát rozvoje vnitřních a vnějších vztahů a služeb                  Copyright © 2004 Státní technická knihovna v Praze         [CNW:Counter]