Státní technická knihovna
Úvodní stránka | Novinky | Kontakt | Obsah | Výstavba NTK | Portál STM | Nabídka práce | Uživatelské konto | Nápověda | English

On-line katalogy

Zdroje informací

Nabídka služeb

Informace o knihovně

Polytematický strukturovaný heslář (PSH) [English version]


O hesláři     Polytematický strukturovaný heslář (PSH) - logo
Dostupnost
Kde nás najdete
Koncepce rozvoje
Pravidla pro správu a aktualizaci
Indexační pravidla
Zápisy z jednání Rady pro koordinaci PSH
Historie
Publikace
Kontakty

 

O hesláři

Polytematický strukturovaný heslář je nástroj pro pořádání a vyhledávání dokumentů podle tématu.

Jedná se o soubor hesel, jimiž lze pokud možno co nejpřesněji vystihnout téma dokumentu. PSH je v poslední verzi 2.1 dvoujazyčný, tedy česko - anglický. Jednotlivá česká a anglická hesla jsou vzájemně propojena. Obsahuje přes 13 000 hesel a je rozdělen do 44 tematických řad, které připravili specialisté pro jednotlivé obory ve spolupráci s knihovníky.

Každé heslo je v rámci oboru podle svého obsahu a míry obecnosti zařazeno do šesti-, výjimečně sedmistupňové hierarchie, takže celý heslář tvoří stromovou strukturu od nejobecnějších pojmů až po pojmy užšího charakteru.

Dostupnost

Pokud máte zájem využívat PSH ve vaší instituci, stáhněte si prosím smlouvu o využívání hesláře (ve variantě pro knihovny [PDF, DOC] nebo pro komerční instituce [PDF, DOC]) a zašlete ji v tištěné podobě ve čtyřech kopiích na naši adresu (viz sekce Kontakty). Knihovnám je heslář poskytován zdarma, komerčním institucím za cenu 6 000 Kč.

V současné době poskytujeme heslář v podobě textového souboru. Pro práci s tímto souborem je možno využít speciální software PSH Manager (k dispozici zdarma).

Kde nás najdete

Konkrétní představu o podobě hesláře můžete získat hned na několika místech na webu:

 

Koncepce rozvoje

 

Pravidla pro správu a aktualizaci

 

Indexační pravidla

 

Zápisy z jednání Rady pro koordinaci PSH

Historie

Publikace

2006


PAPÍK, Richard; SOUČEK, Martin; SKOLKOVÁ, Linda. Analytické a intuitivní metody vyhledávání vědeckých lékařských informací. In MEDSOFT 2006 - Sborník příspěvků. Vyd. 1. Praha : Agentura Action-M, 2006, s. 139-150. ISBN 80-86742-12-1.

SKOLKOVÁ, Linda; MÁLIKOVÁ, Markéta; ŠMÍDOVÁ, Lucie. Polytematický strukturovaný heslář jako nástroj pro věcné pořádání elektronických informačních zdrojů [poster / příspěvek]. In INFORUM 2006: 12. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 23.-25. května 2006 [online]. Praha : Albertina icome Praha, 2006 [cit. 2007-02-22]. Text příspěvku, prezentace a elektronická verze posteru dostupné na World Wide Web: <http://www.inforum.cz/inforum2006/prispevek.php-prispevek=49.htm>. ISSN 1801-2213.

SKOLKOVÁ, Linda; ŠEVČÍKOVÁ, Barbora. Možnosti stavění volně přístupného knihovního fondu podle hesel z PSH. In Knihovny současnosti 2006 : sborník ze 14. konference, konané ve dnech 12.-14. září 2006 v Seči u Chrudimi. [Sestavil Jaromír Kubíček]. Brno : Sdružení knihoven ČR, 2006, s. 348 - 367. Dostupné také na World Wide Web: <http://old.stk.cz/sec/SevcikovaSkolkovaSec2.ppt> (prezentace) a <http://old.stk.cz/sec/Sevcikova_Skokova_Sec.pdf> (text příspěvku).

2005


HAUZNER, Ivan. PSH - Polytematický strukturovaný heslář. Knihovnický zpravodaj Vysočina [online]. 2005, roč. 6, č. 3 [cit. 2007-02-23]. Dostupné na World Wide Web: <http://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?id=190>. ISSN 1213-8231.

1999


SMOLKA, Pavel. Polytematický strukturovaný heslář. Ikaros [online]. 1999, č. 08 [cit. 1999-08-01]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200208573>. ISSN 1212-5075.

SMOLKA, Pavel. Polytematický strukturovaný heslář. In RAMAJZLOVÁ, Barbora. Automatizace knihovnických procesů - VII. Chlumec S, 1999, s. 70-73.

1998


SMOLKA, Pavel. PSH - polytematický strukturovaný heslář. Národní knihovna. 1998, roč. 9, č. 3, s. 130-135. ISSN 0862-7487.

1997


Polytematický strukturovaný heslář (PSH) : Verze 1.0. 1. vyd. Praha : Státní technická knihovna, 1997. 11 s.

KLOUČKOVÁ, Zdenka. Polytematický strukturovaný heslář Státní technické knihovny. Čtenář. 1997, roč. 49, č. 4, s. 128-129. ISSN 0011-2321.

Nad všechny jazyky ční jazyky seleční

Kontakty

Státní technická knihovna
oddělení speciálních služeb a PSH
Mariánské nám. 5
pošt. přihrádka 206
110 01 Praha 1
fax: 222 221 340
tel.: 221 663 465
e-mail: psh@stk.cz

Veškeré připomínky, dotazy, přání a zejména zkušenosti z pracovišť, která PSH používají, jsou vítány.

11. 4. 2006   referát PSH                  Copyright © 2006 Státní technická knihovna v Praze         [CNW:Counter]