Státní technická knihovna
Úvodní stránka | Novinky | Kontakt | Obsah | Výstavba NTK | Portál STM | Nabídka práce | Uživatelské konto | Nápověda | English

On-line katalogy

Zdroje informací

Nabídka služeb

Informace o knihovně

Referenční služby

Referenční středisko zajišťuje konzultační a poradenské služby, zpřístupňuje primární i sekundární fondy a báze dat pro referenční dotazy. Služby referenčního střediska jsou poskytovány i těm, kdo nevlastní průkaz uživatele STK a jsou poskytovány zdarma.

Nejčastěji kladené dotazy (FAQ)
Užitečné odkazy
Firemní literatura
Portál STM

Rešeršní služby

 

Rešerše se zpracovává na základě rešeršního požadavku uživatele, který je pracovníky STK zformulován do rešeršního dotazu. Výsledkem rešerše je soupis dohledatelných záznamů dokumentů nebo údaje (např. kontaktní), obsahující informace, které odpovídají tématu stanovenému požadavkem uživatele.
Jak postupovat při objednávce rešerše

Postup při objednání rešerše


Pečlivě rozvažte kritéria svého rešeršního požadavku. Prosíme Vás, abyste si před samotným zadáním rešerše přečetli našeho Malého pomocníka při zadávání rešerše, případně vřele doporučujeme konzultovat Vaši rešerši se zaměstnanci naší referenční studovny.

Animovaná nápověda

Kvalitní objednávka by měla především obsahovat dobře specifikované téma a co nejpřesnější výběr klíčových slov (v českém a jakémkoli dalším jazyce, který budete požadovat). Váš rešeršní požadavek nezačneme zpracovávat, dokud nebudeme mít všechny relevantní informace (více najdete v Malém pomocníku při zadávání rešerší). Na základě individuálních objednávek uživatelů zpracovává referenční středisko STK různé typy rešerší.

Rešerše lze závazně objednat písemně nebo prostřednictvím WWW formuláře, případně odesláním vyplněné objednávky ve formátu RTF e-mailem na adresu: reference@stk.cz. Zpracování kratších rešerší, kde zákazník souhlasí s platbou v hotovosti při osobním vyzvednutí rešerše, lze dohodnout i telefonicky. Objednávka rešeršních služeb v jakékoli podobě je závazná.


Vypracovanou rešerši lze uhradit převodním příkazem na základě faktury nebo v hotovosti v referenčním středisku. K platbě za rešerši lze také využít aktivního účtu založeného ve VPK.

Orientační ceník

 

Balíček zdrojů

Ceny začínají za 2 hod. práce rešeršéra

Popis (více viz. Balíčky zdrojů)

 

Katalogy STK a vybrané české souborné katalogy

320,-/2 hod.

Tvorba rešeršního dotazu, prohledání katalogů vybraných knihoven (dle tématu dotazu), prohledání JIB, posouzení relevance.

Volný internet

480,-/3 hod.

Tvorba rešeršního dotazu, posouzení relevance a důvěryhodnosti zdroje a kvality textu.

CD ROM a online databáze STK

480,-/3 hod.

Vybrání relevantních databází, tvorba rešeršního dotazu, vyběr záznamů na základě relevance a dostupnosti.

Každá další hodina práce rešeršéra

160,-

 

Expresní příplatek

50 %

 

 

Ceny rešerší jsou účtovány dle Ceníku služeb STK.

Studentská sleva

Studentská sleva činí 50 % z výsledné ceny rešerše. Slevu může získat jakýkoli řádný student denního nebo distančního studia, který se prokáže dokladem o studiu (např. studentský průkaz, karta ISIC, index) a platným průkazem uživatele STK.

Orientační časový horizont vypracování rešerše

 

Rešerše běžná : cca deset pracovních dnů (v závislosti na rozsahu a náročnosti rešerše - může jít i o delší časový horizont)
Rešerše expresní : do pěti pracovních dnů (v závislosti na rozsahu a náročnosti rešerše může být i v kratším horizontu)

Přídavná služba DDS : následné dodání plných textů dle výběru.

Přídavná služba pro uživatele s platným čtenářských kontem v STK nebo VPK. Při objednání rešerše je možné dojednat i podmínky následného dodání plného textu. V rámci této přídavné služby zajišťujeme dodání Vámi požadovaného textu ze zdrojů uvedených v rešerši, pokud je dostupný v rámci fondů STK. Tato služba je zdarma, platí se pouze náklady na tiskové výstupy, či poplatky spojené s kopírováním na jiná média a dále pak balné a poštovné dle platného tarifu, pokud jsou vyžádané materiály zasílány poštou.

 

Bližší informace:
Tel.: 221 663 425
e-mail: reference@stk.cz

30. 8. 2005   referenční středisko                  Copyright © 2004 Státní technická knihovna v Praze         [CNW:Counter]