Státní technická knihovna
Úvodní stránka | Novinky | Kontakt | Obsah | Výstavba NTK | Portál STM | Nabídka práce | Uživatelské konto | Nápověda | English

On-line katalogy

Zdroje informací

Nabídka služeb

Informace o knihovně

Nejčastější otázky kladené v referenčním středisku

 

Nenašli jste tu, co jste hledali? Napište nám.

Studovna Normy Firemní literatura

STUDOVNA

Co všechno lze najít v referenčním středisku?
Tištěné dokumenty jsou zastoupeny sbírkou norem ČSN (výběrově od r. 1948, kompletní sbírka ČSN od r. 1997-2003), kompletní Sbírkou zákonů od r. 1918, firemními adresáři, katalogy a výročními zprávami. Elektronicky je zde dostupná kompletní sbírka norem od r. 2004 a vybrané databáze a časopisy, které jsou přístupné buď on-line nebo na CD-ROM přímo ve studovně referenčního střediska. Normy vydané po 1. 1. 2004 odebírá STK pouze v elektronické formě jako plnotextovou databázi s jedním licenčním přístupem ve studovně referenčního střediska.
Bližší informace na stránkách referenčního střediska.

V elektronických informačních zdrojích je možné vyhledávat pouze ve studovnách STK?
Ne. Pro uživatele, kteří jsou registrováni ve Státní technické knihovně, existuje služba vzdáleného přístupu k elektronickým informačním zdrojům on-line, tzv. přístup přes EZ Proxy. V případě, že ještě nemáte PIN STK potřebný k přihlášení, můžete si jej sami vygenerovat na stránkách STK. Přes EZ Proxy máte přístup do on-line databází, podobně jako přímo ze studoven STK. Nemůžete však využívat informační zdroje na CD-ROM. To je umožněno pouze ze studoven STK.

Je možné vypalovat články na CD?
Ano. Od ledna 2004 umožňuje knihovna STK vypalovat zvolené záznamy na CD nosiče. V referenčním středisku si lze koupit CD i diskety za jednotnou cenu 15,- Kč/ks.

 

NORMY

Je nutné rezervovat si možnost přístupu k elektronické databázi norem?
Od 1. 1. 2004 odebírá STK normy pouze v elektronické podobě. Přístup do plnotextové databáze norem je omezen jedním licenčním přístupem, proto doporučujeme využít možnosti a rezervovat si studium norem v elektronické podobě v referenčním středisku předem; telefon: 221 663 425, e-mail: reference@stk.cz (rezervace platná až po zpětném potvrzení), otvírací doba: PO - PÁ  9.00-18.00 hod, ÚT 9.00-20.00 hod.

Je povoleno kopírovat normy?
Obecně není, ale STK uzavřela smlouvu s Českým normalizačním institutem, na jejímž základě byl STK podle ust. §5 odst. 8 zákona č. 22/1997 Sb. udělen souhlas k rozmnožování a rozšiřování dodaných norem.
Kopie 1 strany normy stojí 26,- Kč, kopie celé normy se účtuje podle platného Ceníku ČNI.

Platí dosud oborové normy?
Neplatí, byly zrušeny zákonem k 31. 12. 1993. Normy, které řešily technické požadavky důležité v celonárodním měřítku, byly převedeny na ČSN.

Co znamená, je-li u normy napsáno "Schválena k přímému používání jako ČSN"?
Znamená to, že původní (zahraniční) norma nebyla přeložena do češtiny, ale její originální (anglické) znění bylo schváleno k používání jako ČSN. Normy v anglickém znění nejsou v referenčním středisku dostupné, dají se však získat přímo v ČNI (Český normalizační institut).

Co znamená označení "ČSN EN"?
"EN" označuje normu Evropské komise pro normalizaci (CEN) nebo Evropské komise pro normalizaci v elektrotechnice (CELENEC), která je určena v členských státech k povinnému zavedení jako národní norma. Poté, co tuto normu převezme ČNI (Český normalizační institut) v rámci harmonizace soustavy národních norem s normami evropskými, získá taková norma označení "ČSN EN".

Jsou v referenčním středisku STK evropské normy?
V referenčním středisku se nacházejí evropské normy převzaté překladem, tj. v českém jazyce. Normy v anglickém jazyce naše knihovna neodebírá, dají se však získat přímo v ČNI (Český normalizační institut).

Co je to "harmonizovaná norma"?
Česká technická norma se stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány Evropského společenství. Podrobné informace jsou uveřejněny ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Tento Věstník je dostupný ve Všeobecné studovně STK.

Co jsou to "určené normy"?
Jsou to normy určené Úřadem pro posuzování shody. Obsahují technické požadavky.

Kde lze najít značky ocelí DIN a srovnávací tabulky?
Značky ocelí podle ČSN nejsou vždy shodným, přesným ekvivalentem uvedené zahraniční značky. To znamená, že při porovnávání chemického složení a mechanických vlastností oceli mohou nastat nepatrné rozdíly. Zjistit tyto rozdíly můžete pomocí on-line srovnávacích tabulek.

Kde lze najít chemické a analytické tabulky?
Chemické a analytické tabulky jsou ve fondu STK a dají se vyhledat prostřednictvím katalogu knih. Jsou také volně dostupné on-line.

Kde lze najít převodní tabulky jednotek?
Převodní tabulky jednotek jsou ve fondu STK a lze je nalézt prostřednictvím katalogu knih. Jsou také volně dostupné on-line.

Druhy norem podle označení...
Národní normy: Evropské a mezinárodní normy: Evropské a mezinárodní normy lze do národních norem přejímat:

Mohou se normy půjčovat přes MVS jiným knihovnám?
Nemohou, můžeme pouze zaslat kopii normy, která se bude účtovat podle ceníku Českého normalizačního institutu - viz http://www.cni.cz.


FIREMNÍ LITERATURA

Odebírá STK firemní časopisy?
Ano. Naleznete je ve všeobecné studovně. Vyhledávat je lze prostřednictvím Katalogu časopisů.

Kde lze nalézt dokumenty z fondu firemní literatury?
Dokumenty firemní literatury jsou zařazeny do knižního fondu STK. Výpůjčky lze objednávat elektronicky z katalogu knih.

14. 9. 2006   referenční středisko                  Copyright © 2004 Státní technická knihovna v Praze         [CNW:Counter]