Státní technická knihovna
Úvodní stránka | Novinky | Kontakt | Obsah | Výstavba NTK | Portál STM | Nápověda | English

On-line katalogy

Zdroje informací

Nabídka služeb

Informace o knihovně

Vzdálený přístup přes EZ Proxy

 

Podmínky využívání služby

Vzdálený přístup k licencovaným elektronickým zdrojům (EIZ) je povolen pouze fyzickým osobám registrovaným ve Státní technické knihovně, které mají platný čtenářský průkaz. Využívání těchto zdrojů je vázáno na podmínky definované v příslušných licenčních smlouvách. Uživatel se zavazuje, že bude tyto podmínky respektovat. Jedná se především o dodržování následujících zásad:

Podrobnější informace viz Knihovní řád Státní technické knihovny.
Souhlasíte s těmito podmínkami?

Copyright © 2004 Státní technická knihovna v Praze