Státní technická knihovna
Úvodní stránka | Novinky | Kontakt | Obsah | Výstavba NTK | Portál STM | Nabídka práce | Uživatelské konto | Nápověda | English

On-line katalogy

Zdroje informací

Nabídka služeb

Informace o knihovně

Předplacené kupóny MMS

Kupóny v hodnotě 80,- Kč, 120,- Kč, 300,- Kč a 400,- Kč, jimiž lze platit kopie i výpůjčky dokumentů ze zahraničních knihoven, lze zakoupit na pracovišti MMS, objednat e-mailem na adrese mms@stk.cz, nebo písemně na adrese:

Státní technická knihovna
Referát mezinárodních meziknihovních služeb
P. O. Box 206
Mariánské nám. 5
110 01 Praha 1

Platbu pak lze provést v hotovosti, bankovním převodem na základě faktury nebo poštovní poukázkou na běžný účet STK u ČNB. Na základě avíza Vám kupóny budou buď zaslány, nebo si můžete zřídit kupónové konto (kupóny zůstanou uloženy na pracovišti MMS). Při zřízení kupónového konta zůstávají zaplacené kupóny ve správě pracovníků MMS STK. Za vyřízenou objednávku je z Vašeho konta odečten příslušný druh a počet kupónů. Na Vaši žádost Vám kdykoli bude podána informace o stavu Vašeho kupónového konta.

Hodnota kupónů vychází z poplatků za poskytování mezinárodních meziknihovních služeb, jež jsou uvedeny v Ceníku služeb STK.

12. 9. 2005   referát mezinárodních meziknihovních služeb                  Copyright © 2005 Státní technická knihovna v Praze         [CNW:Counter]