Státní technická knihovna
Úvodní stránka | Novinky | Kontakt | Obsah | Výstavba NTK | Portál STM | Nabídka práce | Uživatelské konto | Nápověda | English

On-line katalogy

Zdroje informací

Nabídka služeb

Informace o knihovně

Zahraniční knihovny (využívané MMS STK)

Přehled zahrnuje katalogy, které jsou nejvíce využívány mezinárodní meziknihovní službou STK pro vyřizování požadavků svých uživatelů. Katalogy jsou volně přístupné pro vyhledávání, ověřování citací a dohledávání bibliografických údajů, v případě souborných katalogů k zjišťování lokace dokumentu (která knihovna požadovaný dokument vlastní). Možnost objednání výpůjčky či kopie článku je zpravidla vázána na registraci a je službou placenou. O zprostředkování této služby může uživatel požádat referát mezinárodních meziknihovních služeb STK. Jedná se o placenou službu (viz ceník služeb STK).

Dánsko
DTV – Technical Knowledge Center of Denmark – University Library
http://www.dtv.dk/dtub/index_e.htm
Popis: souborný katalog dánské univerzitní knihovny
Typy dokumentů: knihy, konference, časopisy
Využití: vyhledávání, objednávání (registrace)

Francie
INIST (Institute for Scientific and Technical Information)
http://services.inist.fr
Popis: souborný katalog Institutu vědeckých a technických informací ve Francii
Typy dokumentů: knihy, časopisy, reporty, disertace, konference
Využití: vyhledávání, objednávání (registrace)
Poznámka: dodávají pouze kopie článků, výpůjčky nejsou možné

ABES (L'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur)
http://corail.sudoc.abes.fr/LNG=EN/
Popis: souborný katalog francouzských akademických knihoven Sudoc
Typy dokumentů: knihy, časopisy, disertace
Využití: vyhledávání, lokace dokumentů

Kanada
AMICUS – National Library of Canada
http://www.nlc-bnc.ca/amicus/index-e.html
Popis: souborný katalog Národní knihovny v Kanadě
Typy dokumentů: knihy, časopisy, reporty, disertace
Využití: vyhledávání, objednávání

CISTI – Canada Institute for Scientific and Technical Information
http://cisti-icist.nrc-cnrc.gc.ca/cisti_e.shtml
Popis: jeden z největších světových zdrojů informací v oblasti vědy, techniky, inženýrství a zdravotnictví
Typy dokumentů: knihy, časopisy, disertace
Využití: vyhledávání, objednávání (registrace)

Německo
TIBORDER – TIB/UB Hannover
http://tiborder.tib.uni-Hannover.de
Popis: souborný katalog univerzitní knihovny v Hannoveru
Typy dokumentů: knihy, časopisy, disertace, reporty, konference
Využití: vyhledávání, objednávání (registrace), ověřování citací
Poznámka: konference nepůjčují (pouze kopie článků)

Universitätsbibliothek Karlsruhe
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/hylib/virtueller_katalog.html
Popis: souborný katalog německých a vybraných zahraničních knihoven a knihkupectví
Typy dokumentů: knihy, časopisy, disertace, reporty
Využití: vyhledávání, lokace dokumentů

SUBITO
http://www.subito-doc.de
Popis: německý systém dodávání dokumentů
Typy dokumentů: knihy, časopisy, disertace
Využití: vyhledávání, objednávání (registrace), ověřování citací, lokace dokumentů
Poznámka: objednávat lze pouze kopie článků z časopisů

GBV (Gemeinsamer Bibliotheksverbund)
http://www.gbv.de
Popis: portál svazu německých knihoven
Typy dokumentů: knihy, časopisy
Využití: vyhledávání, objednávání (registrace), lokace dokumentů
Poznámka: objednávat lze pouze kopie článků z časopisů

Německé knihovny on-line
http://www.hbz-nrw.de/home/set.html
Popis: abecední seznam německých knihoven v síti www

GATEWAY Bibliotheks Verbund Bayern
http://gateway-bayern.bib-bvb.de
Popis: brána bavorského svazu knihoven k souborným německým a zahraničním katalogům
Typy dokumentů: knihy, časopisy, disertace
Využití: vyhledávání, lokace dokumentů

Nizozemí
Library TU Delft
http://www.library.tudelft.nl
Popis: souborný katalog největší technické knihovny v Nizozemí
Typy dokumentů: knihy, časopisy, konference, disertace, reporty
Využití: vyhledávání, objednávání (registrace)

Norsko
Bibsys
http://www.bibsys.no/english.html
Popis: systém norských univerzitních knihoven, Národní knihovny Norska a řady dalších odborných knihoven
Typy dokumentů: knihy, časopisy, konference
Využití: vyhledávání, objednávání (registrace), lokace dokumentů

Norwegian Union Catalogue
http://www.nb.no/baser/sambok/english.html
Popis: souborný katalog Národní knihovny Norska
Typy dokumentů: knihy, disertace (okrajově), reporty (ASTM STP...)
Využití: vyhledávání, objednávání (registrace)

NOSP Nordic/Baltic Union Catalogue of Serials
http://www.nb.no/baserosp/english.html
Popis: severský souborný katalog seriálů národních knihoven Dánska, Islandu, Švédska, Finska, Estonska, Lotyšska a Norska, je spravován centrem NOSP v Národní knihovně Norska, záznamy vznikají na základě údajů z Mezinárodního centra ISSN a bibliograficko-lokačních informací účastnických knihoven
Typy dokumentů: seriály
Využití: vyhledávání, ověřování citací, získávání kvalitních bibliografických informací, lokace dokumentů

Directory of nordic libraries
http://www.nb.no/baser/bibliotek/english.html
Popis: adresář severských knihoven, jejich čísel a kódů

Rakousko
Bibos
http://opac.bibvb.ac.at
Popis: souborný katalog svazu 52 rakouských knihoven s odkazy na jejich jednotlivé katalogy a domovské stránky
Typy dokumentů: knihy, časopisy
Využití: vyhledávání, lokace dokumentů
Poznámka: využívá se hlavně pro německou literaturu, která není v německých knihovnách

Švédsko
LIBRIS
http://dijkstra.libris.kb.se/english/libris.html
Popis: souborný katalog knih a časopisů švédských knihoven
Typy dokumentů: knihy, časopisy, konference, reporty a disertace (okrajově)
Využití: vyhledávání, objednávání (registrace), lokace dokumentů

KTHB – Royal Institute of Technology Library
http://www.lib.kth.se/main/eng/other_catalogues.asp
Popis: brána k vybraným katalogům severských a zahraničních knihoven a ke zdrojům souvisejícím s knihovnictvím

Švýcarsko
Nebis
http://www.nebis.ch
Popis: souborný katalog sítě knihoven a informačních institucí ve Švýcarsku
Typy dokumentů: knihy, časopisy, konference, reporty a disertace
Využití: vyhledávání, objednávání (registrace), ověřování citací, lokace dokumentů

Velká Británie
British Library
http://www.bl.uk
Popis: stránka Britské knihovny v Londýně s přístupem do souborného katalogu BLPC (British Library Public Catalogue)
Typy dokumentů: knihy, časopisy, konference, reporty, mapy a disertace
Využití: vyhledávání, objednávání, ověřování citací
Poznámka: objednávat kopie článků může i neregistrovaný uživatel, platbu objednaných kopií lze uskutečnit pouze kreditní /debetní kartou

COPAC
http://copac.ac.uk
Popis: souborný katalog 20 univerzitních odborných knihoven Velké Británie a Irska
Typy dokumentů: knihy, časopisy, konference
Využití: vyhledávání, lokace dokumentů

USA
Library of Congress
http://catalog.loc.gov/
Popis: souborný katalog Kongresové knihovny ve Spojených státech amerických s nejúplnějším pokrytím anglofonní literatury
Typy dokumentů: knihy, časopisy, konference, reporty, disertace
Využití: vyhledávání, ověřování citací, lokace dokumentů

OCLC (Online Computer Library Center, U.S., Ohio)
http://newfirstsearch.oclc.org/
Popis: možnost vyhledávání ve čtyřech databázích – souborný katalog WorldCat, ArticleFirst, ProceedingFirst, PaperFirst Využití: vyhledávání, lokace (registrace)

 

Článkové bibliografické databáze

LIBRIS – Articles Database
http://websok.libris.kb.se/websearch/form?lang=eng

 

Knihovní servery

Libweb – Library Servers via WWW
http://lists.webjunction.org/libweb/
Informační brána, která nabízí seznam odkazů na knihovny a informační instituce z více než 115 zemí. Možnost vyhledávání knihoven dle místa, názvu, typu knihovny a dalších informací.

Libdex – Library Index
http://www.libdex.com
Celosvětový adresář více než 18 000 knihoven, informačních institucí a jejich katalogů. Zahrnuje odkazy na knihkupectví a webové stránky z oboru knihovnictví.

The European Digital Library– Gateway to Europe's National Libraries
http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.html
Server věnovaný evropským národním knihovnám, jejich aktivitám a službám.

UNESCO Libraries Portal
http://www.unesco.org/cgi-bin/webworld/portal_bib2/cgi/page.cgi?d=1&g=Libraries/index.shtml
Informační brána poskytující linky k webovým stránkám všech typů knihoven v celém světě, slouží zároveň jako interaktivní výchozí místo pro vyhledávání webových stránek vládních informačních středisek a on-line zdrojů v oblasti vzdělávání, vědy a kultury.

Ingenta
http://www.ingenta.com
Brána k odborným informačním zdrojům. Nabízí volný přístup k citacím článků z více než 28 000 publikací, z toho 6 000 publikací je zpracováno elektronicky a pro předplatitele zpřístupněno online. Články z ostatních publikací je možné získat faxem nebo systémem Ariel.

 

Vyhledávání na internetu
Dohledávání citací a volně dostupných článků na internetu

Google
http://google.com

AltaVista
http://www.altavista.com

DOAJ (Directory of Open Access Journals)
http://www.doaj.org
Databáze kvalitních vědeckých časopisů volně dostupných na internetu

JournalSeek
http://journalseek.net
Časopisecká databáze volně dostupných informací o téměř 60 500 titulech. Databáze je oborově rozčleněna a zpřístupňuje informace: popis časopisu, zkrácený název, vydavatel, ISSN a URL adresa.

JAKE
http://jake.lib.sfu.ca
Referenční zdroj určený k vyhledávání informací o časopisech.

14. 8. 2006  referát mezinárodních meziknihovních služeb                  Copyright © 2004 Státní technická knihovna v Praze         [CNW:Counter]