Státní technická knihovna
Úvodní stránka | Novinky | Kontakt | Obsah | Výstavba NTK | Portál STM | Nabídka práce | Uživatelské konto | Nápověda | English

On-line katalogy

Zdroje informací

Nabídka služeb

Informace o knihovně

Příloha II Knihovního řádu Státní technické knihovny

Zásady diferenciace výpůjčních služeb STK

Platného od 16. 7. 2008

V souladu se Statutem Státní technické knihovny jako ústřední odborné knihovny v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a v zájmu uspokojování oprávněných požadavků uživatelů knihovny v podmínkách vyžadujících maximální úspornost při tvorbě fondů a provozu knihovny jsou vydávána pravidla pro stanovení kategorií uživatelů STK a rozsah poskytovaných služeb.

 

1. kategorie

je určena pro:

 

Rozsah poskytovaných služeb:


2. kategorie

je určena pro ostatní uživatele, kteří nejsou zařazeni do 1. nebo 3. kategorie.

Rozsah poskytovaných služeb je dán Knihovním řádem STK, část I, bod 3 - Výpůjční řád.

 

 

3. kategorie

je určena pro:

Rozsah poskytovaných služeb:

 

 

V Praze dne 16. 7. 2008

Ing. Martin Svoboda
ředitel STK

7. 1. 2008 Hlavní knihovník                  Copyright © 2008 Státní technická knihovna v Praze         [CNW:Counter]