Státní technická knihovna
Úvodní stránka | Novinky | Kontakt | Obsah | Výstavba NTK | Portál STM | Nabídka práce | Uživatelské konto | Nápověda | English

On-line katalogy

Zdroje informací

Nabídka služeb

Informace o knihovně

 Balíčky zdrojů

Výběr balíčku zdrojů, které budeme při vypracovávání rešerše prohledávat, má rovněž významný dopad na konečnou cenu a kvalitu rešerše.  Vyberete-li si balíček volný internet a Vaše zadání bude příliš obecné, může Vás rešerše přijít i na několik tisíc korun.

 

CD ROM a online databáze STK

Jedná se o placené a vybrané volné databáze. Obsahují nejčastěji bibliografické záznamy a plné texty odborné literatury ze zahraničních vydavatelství (90% dostupných zdrojů je cizojazyčných!), výjimku tvoří faktografické databáze ASPI (české legislativní dokumenty), ČNI (databáze českých norem), Firemní monitor (databáze firemních informací o firmách v ČR).
Více na stránce https://old.stk.cz/databaze_casopisy.html

 

Katalogy STK a vybrané české souborné katalogy

Prohledávají se online dostupné katalogy knihoven. Souborné katalogy ČR, dále pak katalogy vybraných knihoven (dle tématu dotazu či dle požadavků uživatele).

využívány jsou ku příkladu:  JIB (jednotná informační brána), SKC (souborný katalog ČR), SKCP (souborný katalog ČR -seriály), CNB (česká národní bibliografie), ANL (články v českých novinách, časopisech a sbornících) a další. STK, NL (Národní lékařská knihovna), NKC (katalog Národní knihovny ČR), knihovna Akademie věd, souborný katalog Univerzity Karlovy atd. Na vyžádání lze také prohledat WorldCat (největší světový elektronický katalog) či jiné zahraniční katalogy knihoven.

Volný internet

Prohledávají se volně dostupné zdroje v prostředí www (tedy neprohledávají se databázové aplikace, aplikace vyžadující jakoukoli formu registrace, či aplikace zpřístupňující svá data za úplatu). Tento balíček je velice náročný na zpracování, a tedy očekávejte vyšší cenu rešerše. Raději předem konzultujte jeho výběr s pracovníky Referenčního střediska STK. V rámci tohoto balíčku můžeme také prohledat:

volně online dostupné katalogy patentů - EPO, U.S. Patent and Trademark Office, Úřad průmyslového vlastnictví aj.

oborové digitální  knihovny - Požadovaný obor prosím uveďte v objednávce do poznámky či k tématu rešerše.

Ke snížení nákladů doporučujeme: definovat obor, co nejpřesněji formulovat zadání rešerše; vyloučit předem typy dokumentů o které nebudete mít zájem, nebo naopak budete vyžadovat (např. legislativní dokumenty, zprávy z tisku, odborné články a pod.).

Bližší informace:
Tel.: 221 663 425
e-mail: reference@stk.cz
14. 8. 2007   referát rozvoje vnitřních a vnějších vztahů a služeb                  Copyright © 2006 Státní technická knihovna v Praze         [CNW:Counter]