Státní technická knihovna
Úvodní stránka | Novinky | Kontakt | Obsah | Výstavba NTK | Portál STM | Nabídka práce | Uživatelské konto | Nápověda | English

On-line katalogy

Zdroje informací

Nabídka služeb

Informace o knihovně

On-line objednávka rešeršních služeb

Prosíme o vyplnění formuláře bez použití diakritiky.

Údaje o žadateli:Pole označená * je nutné vyplnit.
*  název organizace / jméno žadatele
*  adresa organizace / žadatele
*  PSČ
IČO
DIČ
*  e-mail
telefon
datum objednání / č. obj.
u organizace kontaktní osoba

Prohlašujeme, že se jedná o rešerši pro osobní potřebu koncového uživatele (můžeme doložit prohlášením uživatele) a naše pracovište je pouze zprostředkovatelem této objednávky.
Zákon č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), oddíl 2 - Volná užití, § 30.
 
Údaje o rešerši
téma rešerše
(téma = podrobná a přesná formulace, u cizojazyčné literatury uvést slova vyjadřující téma v příslušném jazyce)
 
klíčová slova ve vybraných jazycích
 
jazykové vymezení (čes/slo/anglěm...)
časové vymezení žádaných pramenů
 
Informační zdroje, ze kterých má být rešerše zpracována
Katalogy STK a vybrané české souborné katalogy Volný internet
CD ROM a online databáze STK
požadovaný termín dodání
 
výstup rešerše
tisk   textový soubor
 
způsob odběru
osobní   pošta   e-mail
 
poznámka
 
způsob platby
v hotovosti   fakturou
 
cena rešerše by neměla přesáhnout částku:
 
fakturační adresa
(tuto adresu uvádějte pouze v případě, že se adresa na faktuře liší od výše uvedené adresy žadatele)

Jsem seznámen a souhlasím s podmínkami poskytování rešeršních služeb STK včetně cen rešerší.
Rešerši je možné reklamovat do 14 dnů po obdržení.

 

7. 11. 2006   referenční středisko                  Copyright © 2006 Státní technická knihovna v Praze         [CNW:Counter]