Státní technická knihovna
Úvodní stránka | Novinky | Kontakt | Obsah | Výstavba NTK | Portál STM | Nabídka práce | Uživatelské konto | Nápověda | English

On-line katalogy

Zdroje informací

Nabídka služeb

Informace o knihovně

Typy rešerší

Orientační rešerše

Rešerše, která uživateli slouží k první rychlé orientaci v dané problematice. Soupis bibliografických informací ve formátu převzatých ze zdrojové databáze. Záznamy se nezpracovávají podle normy. Tento typ je méně časově náročný.

Bibliografická rešerše podle normy ISO

Rešerše, která slouží uživateli jako podklad pro výběr klíčových pramenů ke studiu dané problematiky, popř. ke zpracování studijně rozborové práce, či závěrečných prací na VŠ. Výsledný soupis zahrnuje bibliografické záznamy dokumentů zpracované dle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Vhledem k nutnosti zpracovat různorodé záznamy do citačního záznamu podle norem je nutno počítat s větší časovou náročností.

Doplňková rešerše

Rešerše uvádějící nejnověji zachycené prameny informací, jimiž se na žádost uživatele doplňuje dříve zpracovaná (základní bibliografická rešerše).

Průběžná rešerše

Rešerše, která je výsledkem nepřetržitého sledování materiálu k danému informačnímu požadavku a jejíž jednotlivá pokračování (dávky) se poskytují uživateli zpravidla periodicky.

Přehled citovanosti

Na základě Vámi dodaného seznamu literatury či jména autora/jmen autorů lze vyhotovit rešerši zaměřenou na citovanost ve zdrojích dostupných v STK (Web of Science, Google Scholar, Science Direct). Je nutné upozornit, že zmíněné zdroje se primárně zaměřují na angloamerickou provenienci a důraz je kladen na elektronické publikace.

 

Bližší informace:
Tel.: 221 663 425
e-mail: reference@stk.cz

13. 4. 2005   referenční středisko                  Copyright © 2004 Státní technická knihovna v Praze         [CNW:Counter]