Státní technická knihovna
Úvodní stránka | Novinky | Kontakt | Obsah | Výstavba NTK | Portál STM | Nabídka práce | Uživatelské konto | Nápověda | English

On-line katalogy

Zdroje informací

Nabídka služeb

Informace o knihovně

  EZB  Elektronická knihovna časopisů (EZB)

Přístup k plnotextovým odborným elektronickým časopisům v rámci STK

 

Vstup do EZB

rozhraní v angličtině   rozhraní v angličtině

rozhraní v němčině   rozhraní v němčině

adresář volně dostupných časopisů   adresář volně dostupných časopisů

Dostupnost časopisů
Prohlížení a hledání
Záznamy
Přístup
                                                                Přidávání nových titulů
Elektronické informační zdroje
Nápověda

Elektronická knihovna časopisů (Elektronische Zeitschriftenbibliothek, dále EZB) je projektem Univerzitní knihovny v německém Regensburgu. Projekt je otevřený nejen pro univerzitní knihovny z německy mluvících zemí, ale i pro všechny evropské odborné knihovny. V současné době je zapojeno více než 280 institucí. Spolupracující instituce a knihovny sdílí společně sbírku časopiseckých titulů a podílí se na jejich katalogizaci v ústřední databázi.

Služba nabízí:  

Kategorie časopisů podle dostupnosti

Elektronické časopisy jsou v EZB rozděleny do čtyř kategorií podle dostupnosti:

EZB obsahuje odkazy na celkem více než 20 000 časopisů, z toho jich je téměř 8 000 volně dostupných. Volně dostupné zdroje lze prohlížet v samostatném adresáři Directory of Free Access Journals. Na základě předplatného má STK k dispozici bezmála 15 000 titulů časopisů. U "červených" zdrojů jsou často dostupné abstrakty a někdy také plné texty článků ze starších čísel. Tyto údaje bývají uvedeny v záznamu pod ikonkou info

 

Způsoby prohlížení a hledání

Prohlížení:

V EZB lze prohlížet seznamy časopisů abecedně nebo tematicky řazené, které se dají dále omezit podle úrovně dostupnosti.

Možné problémy s prohlížením

Při abecedním řazení titulů je třeba věnovat pozornost celému názvu uvedenému v seznamu. Např. tituly z agregovaných databází (EBSCO, ProQuest atd.) mají k názvu připojenou poznámku (via EBSCOHost apod.), která je součástí abecedního řazení. Díky tomu se např. titul Nature (via EBSCO Host) dostal až za Nature structural biology (via EBSCO Host) (viz konkrétní seznam).

Hledání

Lze hledat konkrétní tituly podle názvu či oboru/předmětu:

Konkrétní tituly podle názvu či oboru/předmětu

Rychlé hledání titulu podle slov v názvu:

Rychlé hledání titulu podle slov v názvu

Výsledek hledání je možno dále zpřesnit, případně lze využít podrobnější formulář pro vyhledávání pod odkazem "Search":

Podrobnější formulář pro vyhledávání

 

Záznamy časopisů

 

 

Ukázka záznamu časopisu:

 

Přístup k EZB

Přístup k plným textům žlutě označených časopisů je možný ze všech čtenářských počítačů ve studovnách STK. Mimo knihovnu lze EZB také prohlížet, ovšem bez možnosti přístupu k plným textům. Plné texty zeleně označených časopisů (volně dostupné tituly) jsou dostupné z jakéhokoli počítače připojeného k internetu.

Elektronické informační zdroje zahrnuté do EZB

Blackwell Publishing  Blackwell Publishing (info)
EBSCO (Projekt EIFL)  EBSCO (Projekt EIFL) (info)
IoP Electronic Journals  IoP Electronic Journals (info)
Kluwer Online  Kluwer Online (info)
Science Direct - časopisy nakladatelství Elsevier  Science Direct - časopisy nakladatelství Elsevier (info)
SpringerLink  SpringerLink (info)
Wiley InterScience  Wiley InterScience (info)
Státní technická knihovna  Tištěné časopisy s online přístupem
 Státní technická knihovna
(info)

 

 

Přidávání nových titulů

EZB je dynamický systém, do kterého jsou stále přidávány další nové tituly či upravovány informace o již zařazených titulech. Pokud byste objevili odborný časopis, který by podle vašeho názoru stál za zveřejnění, pošlete prosím stručnou informaci na kontaktní e-mail uvedený pod heslem This journal is missing/Ich vermisse die Zeitschrift. V případě vašich dotazů k systému EZB je k dispozici e-mailová adresa pod odkazem Contact address/Anschprechpartner.

Konsorciální konto EZB

Konsorciální konto EZB pro Českou republiku obsahuje elektronické časopisy ze zdrojů zpřístupněných v českých knihovnách v rámci různých licencí. Obsah tohoto konta EZB lze volně prohlížet, dostupnost plných textů závisí na zpřístupnění či nezpřístupnění zdroje v dané knihovně.

Přehled knihoven v ČR využívajících služeb EZB.

 

Nápověda

Přečtěte si prosím pravidla přístupu k licencovaným on-line zdrojům.
Našli jste nějakou chybu nebo můžete něco doplnit? Napište nám!

Nápověda v angličtině je k dispozici na adrese:
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/hilfe.phtml?bibid=STK&colors=7&lang=en

24. 11. 2004   Petr Novák                  Copyright © 2004 Státní technická knihovna v Praze         [CNW:Counter]