Státní technická knihovna
Úvodní stránka | Novinky | Kontakt | Obsah | Výstavba NTK | Portál STM | Nabídka práce | Uživatelské konto | Nápověda | English

On-line katalogy

Zdroje informací

Nabídka služeb

Informace o knihovně

ScienceDirect - služba nakladatelství Elsevier: časopisy

http://www.sciencedirect.com

Databáze obsahuje plné texty článků ze 150 časopisů zahrnujících oblast techniky, přírodních a společenských věd a medicíny, jež jsou součástí tvz. kolekce 1. Jejich seznam lze nalézt na: http://www.suweco.cz/online/cz3/konsorc/konsor_tit.asp?konsor=ELS&kolekce=UTL1

Retrospektiva: různá. Plné texty u předplacených časopisů "kolekce 1" přibližně od r. 1993. Kromě toho byl zakoupen přístup do tzv. backfiles, zahrnujících plné texty článků vybraných časopisů od 1. ročníku 1. části až po r. 1993. Jedná se o kolekci časopisů z následujících oborů:

Computer Science (seznam titulů)   Environmental Sciences (seznam titulů)
Decision Sciences (seznam titulů)   High Energy/Nuclear Physics (seznam titulů)
Economics, Econometrics and Finance (seznam titulů)   Materials Science (seznam titulů)
Energy and Power (seznam titulů)   Mathematics (seznam titulů)
Engineering and Technology (seznam titulů)   Physics General (seznam titulů)

 

Bližší informace a seznam časopisů příslušných oborů se nacházejí na adrese: http://info.sciencedirect.com/content/journals/backfiles/

Embargo zpřístupnění: není
Forma stažení článků: elektronická, tisk
Formát zobrazení článků: HTML, PDF
Meziknihovní služba: povolena s omezením na tituly vydávané nakladatelstvím Elsevier Science
Forma MVS: tisk, elektronická (pouze systém VPK) - jen pro nekomerční organizace

Seznam členů konsorcia podle zařazení členů do jednotlivých UTL kolekcí: http://www.suweco.cz/cz/els/Zarazeni-do-UTL-CR.htm

Bližší informace o konsorciu: http://www.suweco.cz/cz/online-konsorcium-elsevier.asp

6. 2. 2006   referenční středisko                  Copyright © 2005 Státní technická knihovna v Praze         [CNW:Counter]