Státní technická knihovna
Úvodní stránka | Novinky | Kontakt | Obsah | Výstavba NTK | Portál STM | Nabídka práce | Uživatelské konto | Nápověda | English

On-line katalogy

Zdroje informací

Nabídka služeb

Informace o knihovně

Vědomostní kvíz o ceny

1) Portál STM je:
a) web, na němž jsou shromážděny informace o řádkovacím tunelovém mikroskopu (scanning tunneling microscope, STM)
b) cesta k informačním zdrojům z oblasti vědy, techniky a medicíny
c) elektronická vstupní brána do Svazu techniky a mládeže

2) Na Portálu STM najdete:
a) pouze licencované (placené) zdroje
b) veškeré zdroje
c) soubor licencovaných a vybraných volně přístupných zdrojů

3) Portál STM zpřístupňuje informační zdroje z oblasti:
a) syntaxe, textologie a morfologie
b) vědy, techniky a medicíny
c) Slovinska, Turecka a Moldávie

4) Katalog STM umožňuje:
a) vyhledat informační zdroje z jednoho místa a získat informaci o licenci a přístupu do zdroje
b) vyhledat důvěrné informace o komkoli
c) vyhledat pouze informace o licencích

5) Jak lze v Katalogu STM vyhledávat?
a) jednoduše a pokročile, je také možné vyhledávat informace o licencích a prohlížet si seřazený seznam vyhledaných položek
b) Katalog STM žádné vyhledávání neumožňuje
c) pouze pomocí speciálního vyhledávacího programu STM*Finder, který je k dispozici na stránkách Katalogu STM

6) Některé on-line databáze zpřístupňují abstrakty jednotlivých článků. Abstrakt je:
a) plný text článku
b) redukovaný text, který bez doplňkových nebo hodnotících informací charakterizuje obsah dokumentu
c) bibliografie článku, který rozhodně nelze považovat za konkrétní

7) Pro vyhledávání v on-line databázích poskytovaných Státní technickou knihovnou je nutné:
a) zaregistrovat se u poskytovatele databáze
b) poskytnout menší úplatek poskytovateli databáze
c) vlastnit platný čtenářský průkaz STK

8) K vyhledávání ve většině on-line databázích zpřístupňovaných STK Vám postačí znalost:
a) angličtiny
b) angličtiny, němčiny, francouzštiny
c) HTML, XML, C++, PHP ETC.

9) Elektronické on-line databáze poskytují informace:
a) pro osobní a studijní potřebu uživatelů
b) pro obchodní účely
c) pro pobavení

10) Obsahují databáze ProQuest zdroje z oblasti humanitních věd?
a) ano, tematický záběr těchto databází je zaměřený výhradně na humanitní vědy
b) společnost ProQuest poskytuje řadu databází, mimo jiné i z oblasti humanitních věd
c) ne, databáze se specializují pouze na oblast techniky a aplikovaných přírodních věd

25. 3. 2003   referát rozvoje vnitřních a vnějších vztahů a služeb                  Copyright © 2004 Státní technická knihovna v Praze         [CNW:Counter]