Státní technická knihovna
Úvodní stránka | Novinky | Kontakt | Obsah | Výstavba NTK | Portál STM | Nápověda | English

On-line katalogy

Zdroje informací

Nabídka služeb

Informace o knihovně


Členové neformálního konsorcia John Wiley & Sons (Wiley Interscience) 2004-2008:


AV ČR Biofyzikální ústav
AV ČR Fyzikální ústav
AV ČR Fyziologický ústav
AV ČR Knihovna
AV ČR Společná knihovna biologických ústavů
AV ČR Ústav analytické chemie
AV ČR Ústav experimentální botaniky
AV ČR Ústav geoniky
AV ČR Ústav informatiky
AV ČR Ústav makromolekulární chemie
AV ČR Ústav organické chemie a biochemie
AV ČR Ústav přístrojové techniky
AV ČR Ústav pro hydrodynamiku
AV ČR Ústav radiotechniky a elektroniky
Česká geologická služba
České vysoké učení technické v Praze
Fakultní nemocnice Na Bulovce
Institut klinické a experimentální medicíny
Jihočeská univerzita - Biologická fakulta
Masarykova univerzita v Brně
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Moravská zemská knihovna v Brně
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Národní knihovna ČR
Národní lékařská knihovna
Státní technická knihovna
Státní zdravotní ústav
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoké učení technické v Brně
Výzkumný ústav veterinárního lékařství
Západočeská univerzita v Plzni
14. 8. 2006   referát rozvoje vnitřních a vnějších vztahů a služeb                  Copyright © 2006 Státní technická knihovna v Praze         [CNW:Counter]