Státní technická knihovna
Úvodní stránka | Novinky | Kontakt | Obsah | Výstavba NTK | Portál STM | Nápověda | English

On-line katalogy

Zdroje informací

Nabídka služeb

Informace o knihovně

Členové neformálního konsorcia Springer-Verlag 2005-2008:

AV ČR Astronomický ústav
AV ČR Biofyzikální ústav
AV ČR Botanický ústav
AV ČR Fyzikální ústav
AV ČR Fyziologický ústav
AV ČR Geofyzikální ústav
AV ČR Knihovna
AV ČR Matematický ústav
AV ČR Společná knihovna biologických ústavů
AV ČR Ústav analytické chemie
AV ČR Ústav anorganické chemie
AV ČR Ústav biologie obratlovců
AV ČR Ústav experimentální botaniky
AV ČR Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského
AV ČR Ústav fyziky atmosféry
AV ČR Ústav fyziky materiálu
AV ČR Ústav informatiky
AV ČR Ústav jaderné fyziky
AV ČR Ústav makromolekulární chemie
AV ČR Ústav organické chemie a biochemie
AV ČR Ústav přístrojové techniky
AV ČR Ústav pro hydrodynamiku
AV ČR Ústav radiotechniky a elektroniky
AV ČR Ústav teoretické a aplikované mechaniky
AV ČR Ústav teorie informace a automatizace
AV ČR Ústav termomechaniky
Baťova krajská nemocnice, Zlín
Česká geologická služba
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Fakultní nemocnice Na Bulovce
Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava
VUAB Pharma
Institut klinické a experimentální medicíny
Institut zdravotní politiky a ekonomiky
Jihočeská univerzita - Biologická fakulta
Lékařská knihovna nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem
Masarykova univerzita v Brně
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Městská knihovna Ústí nad Orlicí
Moravská zemská knihovna v Brně
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Národní knihovna ČR
Nemocnice Liberec
Nemocnice Louny
Okresní knihovna Pardubice
Ostravská univerzita
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Slezská univerzita v Opavě
Státní technická knihovna
Státní zdravotní ústav
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Karlova
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita obrany
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Úrazová nemocnice v Brně
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Vysoká škola báňská - TU Ostrava
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoké učení technické v Brně
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Výzkumný ústav rostlinné výroby
Výzkumný ústav veterinárního lékařství
Výzkumný ústav živočišné výroby
Západočeská univerzita v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Jedná se o elektronické zdroje:


SpringerLink (info)
Lecture Notes in Mathematics (info) 
14. 8. 2006   referát rozvoje vnitřních a vnějších vztahů a služeb                  Copyright © 2006 Státní technická knihovna v Praze         [CNW:Counter]