CASLIN
Program 
caslin2003
program
sborník
(pdf, 1,74 MB)
informace
kontakt
účastníci
sponzoři
historie seminářů
fotogalerie
English version

Last update:
12. 3. 2004

Neděle 8. 6. 2003
14:00 - 18:00 Příjezd, registrace
20:00                 Zahajovací raut
Pondělí 9. 6. 2003
07:30 - 09:00 Snídaně
  
09:00 - 09:15 Zahájení
  
09:15 - 12:30 Krizové řízení
  (moderuje Martin Svoboda, Státní technická knihovna)
  
09:15 - 10:30 Jane K. Hutchins (Canada)
  Příště
Abstrakt       Článek (ve formátu PDF)
10:30 - 11:00 přestávka
11:00 - 12:15 Marie-Therese Varlamoff (IFLA)
  Prevence jako předpoklad úspěchu prací při přírodní katastrofě
Abstrakt        Článek (ve formátu PDF)
12:15 - 12:30 Diskuse
12:30 - 13:30 oběd
  
13:30 - 17:40 Krizové řízení
  (moderuje Františka Vrbenská, Národní knihovna ČR)
  
13:30 - 14:30 Ewa Potrzebnicka
  Pomoc národní knihovny ve Varšavě při povodni v r. 1997 v Polsku
Abstrakt        Článek (ve formátu PDF)
14:30 - 14:50 Michal Hora
  Národní knihovna, Praha a nebezpečný svět
Abstrakt       Článek (ve formátu PDF)
14:50 - 15:10 Jana Součková
  Český komitét Modrého štítu - zpráva o povodních v českých muzeích
                     Článek (ve formátu PDF)
15:10 - 15:30 Františka Vrbenská
  Zkušenosti z povodňových dní
Abstrakt        Článek (ve formátu PDF)
15:30 - 16:00 přestávka
  
16:00 - 16:20 Zuzana Kopencová
  Vzácné tisky Městské knihovny v Praze a povodeň
Abstrakt       Článek (ve formátu PDF)
16:20 - 16:40 Petr Krajči
  Invalidovna, srpen 2002: Per aspera ad astra
Abstrakt
16:40 - 17:00 Jaromír Plášek
  Knihovna Matematicko-fyzikální fakulty UK na cestě od katastrofy k obnově
Abstrakt
17:00 - 17:20 František Pospíšil
  Vzácné tisky Městské knihovny v Praze a povodeň
Abstrakt       Článek (ve formátu PDF)
17:20 - 17:40 Vladimíra Vávrová
  Knihovna Muzea družstevnictví po povodni v roce 2002
Abstrakt        Článek (ve formátu PDF)
18:30 Večeře a volný program
Úterý 10. 6. 2003
07:30 - 09:00 Snídaně
  
09:00 - 12:30 Technologie mrazení, sušení, restaurování...
  (moderuje Jiří Vnouček, Národní knihovna ČR)
  
09:00 - 10:15 Randy Silverman (USA)
  Den, kdy se Univerzita změnila: Reakce na katastrofu a prvních 48 hodin
Abstrakt       Článek (ve formátu PDF)
10:15 - 10:45 přestávka
10:45 - 12:00 Deborah Novotny (UK)
  Jak se vypořádat s pohromou: plány pro nepředvídatelné události v Britské knihovně
Abstrakt       Článek (ve formátu PDF)
12:00 - 12:15 Jan Červenák
  Záchrana nápisů obětí holocaustu na stěnách Pinkasovy synagogy
                     Článek (ve formátu PDF)
12:15 - 12:30 Helena Pojarová
  Předcházení krizovým situacím komplexními opatřeními
  
12:30 - 13:30 oběd
  
13:30 - 17:30 Technologie mrazení, sušení, restaurování...
  (moderuje Jiří Polišenský, Národní knihovna ČR)
  
13:30 - 14:30 Projekt Mellon
  
13:30 - 13:45 Václav Kohout, Jan Kyncl, Michal Šváb
  K projektu víceúčelové vakuové komory pro sušení vodou postižených dokumentů
                     Článek (ve formátu PDF)
13:45 - 14:00 Adolf Knoll
  Základní model popisu muzeálního objektu
Abstrakt        Článek (ve formátu PDF)
14:00 - 14:15 Petr Krajči
  Projekt Mellon: Cesta k reformátování zaplavené projektové dokumentace
Abstrakt
  
14:15 - 15:00 Aktivity spojené s nápravou povodňových škod I
  
14:15 - 14:45 Jiří Neuvirt
  Hromadné sušení zmrazených knih a dokumentů
Abstrakt        Článek (ve formátu PDF)
14:45 - 15:00 David Kleňha
  Sušení ve vakuových baličkách
Abstrakt       Článek (ve formátu PDF)
15:00 - 15:30 přestávka
  
15:30 - 17:00 Aktivity spojené s nápravou povodňových škod II
  
15:30 - 15:45 Lenka Linhartová
  Povodňové škody v archivech a spisovnách a práce na jejich odstraňování
                     Článek (ve formátu PDF)
15:45 - 16:00 Miloš Klíma, Alena Selucká
  Koncepce technologie metodického centra konzervace při odstraňování následků povodní
Abstrakt        Článek (ve formátu PDF)
16:00 - 16:15 Petr Krajči
  Metoda přirozeného vysoušení v NTM
16:15 - 16:30 Martin Tomášek
  Archeologický ústav Akademie věd České republiky a povodeň v roce 2002
Abstrakt        Článek (ve formátu PDF)
16:30 - 16:45 Jiří Vnouček
  Centrum pro restaurování a konzervaci knižních fondů postižených povodní
                     Článek (ve formátu PDF)
16:45 - 17:00 Jiří Polišenský
  Odstraňování následků povodní na knihovních fondech: aktivity NK ČR
Abstrakt        Článek (ve formátu PDF)
18:30 Večeře a volný program
Středa 11. 6. 2003
07:30 - 09:00 Snídaně
  
09:00 - 10:30 Workshopy vedené lektory
  
  Krizové řízení
  Konzervační technologie
  
10:30 - 11:00 přestávka
11:00 - 12:00 vyhodnocení workshopů
12:00 - 13:00 oběd
13:00 - ?? výlet
19:00 Závěrečný raut
Čtvrtek 12. 6. 2003
07:30 - 09:00 Snídaně
  
09:00 - 11:00 Akvárium (Záznam ve formátu RTF)
  
11:00 - 12:00 vyhodnocení semináře, plány do budoucnosti
12:00 Oběd, odjezd
 
 

CASLIN 2003  |  Info  |  Kontakt  |  Účastníci  |  Sponzoři  |  Historie seminářů  |  English version  |

Design © 1999-2001 Zuzana Řepišová [zure@ics.muni.cz], 2003 Martin Svoboda  [m.svoboda@stk.cz]