LI01018

(Řazeno chronologicky, aktuální dokumenty na konci stránky)

1. ÚVODNÍ PROJEKT (soubory)

2. ČTVRTLETNÍ SPOLEČNÁ PORADA SPOLUŘEŠITELŮ 27. 9. 2001
Fotografie z jednání čtvtrletní společné porady spoluřešitelů 27. 9. 2001 4. 10. 2001
Zápis z jednání čtvrtletní společné porady spoluřešitelů 27. 9. 2001(doc) se zapracovanými připomínkami k 10. 10. 2001
Průběžná zpráva o realizaci projektu za rok 2001 - Očekávané příspěvky jednotlivých osob (doc) se zapracovanými připomínkami k 10. 10. 2001
Zápis z porady ohledně koordinace nákupu SFX, MetaLib a Z39.50 serveru dne 9. 10. 2001 (doc) se zapracovanými připomínkami k 11. 10. 2001

3. Dotazníky rozeslané nositelům projektů LI na podporu výzkumu a vývoje MŠMT
Přehled projektů LI (Program "Informační zdroje pro výzkum a vývoj")   je na stránkách MŠMT
Průvodní dopis k rozesílaným dotazníkům (doc) 16. 10. 2001
Rozesílané dotazníky (xls) 16. 10. 2001
Příloha k dotazníkům - "Vybrané znaky MDT a odpovídající heslo PSH" (doc)
Výsledky a 2. kolo sběru údajů o projektech LI 24. 1. 2002

4. TERCIÁRNÍ DATABÁZE, JEJÍ ÚČEL A FUNKCE
Článek o terciární databázi (doc) (stručný zjednodušený výklad; další odborné informace viz ÚVODNÍ PROJEKT) 15. 10. 2001

5. Zápis z porady spolunositelů projektu LI01018 dne 23. 10. 2001 (17:20 - 17:45) (doc) 24. 10. 2001
(v přednáškovém sále VUT Brno Purkyňova 118) při příležitosti CPVK 2001.

6. Zápis z pracovní porady v NLK dne 25. 10. 2001 (9:00 - 11:30) (doc) 31. 10. 2001

7. OPONENTURA 2001 - Podklady, dokumenty dne 12. 12. 2001

8. Zpráva ze služební cesty - Belgie, Ghent (Vojnar, Žabička) ve dnech 7. až 12. prosince 2001 - Zpráva (doc) 17. 12. 2001

9. Výsledky a 2. kolo sběru údajů o projektech LI - Výsledky (doc) 24. 1. 2002

10. Spolupráce s projektem "Jednotná informační brána" - http://jib-info.cuni.cz 24. 1. 2002

11. Zápis z interní porady pracovníků STK dne 24. 1. 2002 - Zápis (doc) 24. 1. 2002

12. Zápis z porady o sběru dat do TB v rámci projektu Portál STM dne 5. 2. 2002 - Zápis (doc) 7. 2. 2002

13. Zápis z porady o finančním a časovém plánu projektu Portál STM na r. 2002 konané dne 7. 2. 2002 - (k připomínkám) - Zápis (doc) 14. 2. 2002

14. Zápis ze společné porady řešitelů projektů JIB a STM konané dne 13. 2. 2002 - (k připomínkám) - Zápis (doc) 14. 2. 2002

15. Tabulka vybraných hesel PSH pro klasifikaci elektronických informačních zdrojů (EIZ) a jejich korespondence na MDT a obory Konspektu - (k připomínkám) - Tabulka PSH - MDT - Konspekt 3. 4. 2002

16. Zápis z jednaní ohledně sberu statistických dat EIZ, obsahu TB aj. konané dne 14. 3. 2002 Zápis (doc) 14. 3. 2002

17. Zápis z porady o terciární databázi projektu LI01018 konané dne 20. 3. 2002 a 25. 3. 2002 Zápis (doc) 28. 3. 2002

18. Datový model terciární databáze - schéma Schéma (doc) 22. 5. 2002

19. Přehledový článek o řešení Portálu STM pro Inforum 2002 Text článku (doc) 22. 5. 2002

20. Podle přihášky projektu, jedním z výsledků projektu LI01018 je "rozšíření kooperačního systému (konsorcia) Virtuální polytechnické knihovny (VPK) tvořeného účastníky projektu LI200028 o nové členy z oblasti přírodních, lékařských a částečně i společenských věd a propojení VPK s kooperačním systémem MEDVIK (projekt LI200023). Následující článek podává návrh technologického řešení rozšíření VPK bez nutnosti rozšíření SK VPK, jehož údržba se stává těžkopádnou. Text článku (doc). Dále pro případné zájemce o rozšíření kooperačního systému VPK uvádíme obrázek formuláře pro doplňování SK VPK nebo jeho aktualizaci (přístupno po uzavření dohody a přidělení hesla) Formulář (doc) a příklad tabulky SK VPK pro dávkové rozšíření SK VPK Tabulka (xls) 4. 6. 2002

21. Upozorňujeme na stránky Z39.50 Implementors Group Czechia ZIG-CZ a zejména na nový český překlad profilu Bath 4. 6. 2002

22. Upozorňujeme na zkušební provoz terciární databáze (zatím s neúplnými daty). Žádáme o testování a přípomínky k její funkci a doplnění dat o vašich licencích z interaktivního formuláře

23. Zpráva ze systémového semináře Ex Libris na Kypru konaného ve dnech 8.- 12. dubna 2002   Zpráva (doc) (SFX, METALIB, ALEPH, DIGITOOL). Ve zprávě jsou odkazy na další zdroje informací.

24. Příklad katalogizace licencí a na ně navazující katalogizace zpřístupněných primárních zdrojů v tabulkách LICENCES a SOURCES. Číslo licence (ID.LICENCES = 1. sloupec v tabulce LICENCES) je uvedeno (jako 2. sloupec ID.LICENCES) i v tabulce SOURCES (zde je jako cizí klíč ukazující sloupec tabulky LICENCES). Tím je zajištěna vazba mezi licencí a od nich zpřístupněných on-line zdrojů. Případné duplicity v tabulce SOURCES budou odstaněny při vkládání těchto dvou základních tabulek do TB a to vytvořením dalších vazebních tabulek. Podrobněji o struktuře TB viz Schéma TB (doc) (bod. 18)

25. Zpráva ze semináře ELAG 2002 v Římě konaného ve dnech 17. - 19. dubna. 2002 v Římě (Itálie)   Zpráva (doc)

26. Zpráva z konference LIBER, konané ve dnech 2.- 7. července 2002 v Graz (Štýrský Hradec)     Zpráva (.doc)

27. Zpráva z konference DELOS, konané ve dnech 8.- 12. července 2002 v Pise (Itálie)   Zpráva (doc)

28. Zpráva ze setkání NAAUG 2002 (28.7.-30.7.2002) a SMUG 2002 (1.8.2002) v Bostonu (USA)   Zpráva (doc)

29. Formulář pro vyplnění údajů o licencích na EIZ Formulář

30. Zkušební www stránky Portálu STM, návrh Portál STM vstup

31. Pracovní setkání účastníků programu LI nad projektem LI01018 - Informační zdroje pro STM - Zápis (doc) 15. 10. 2002

32. Terciární databáze Portálu STM (Ing. B. Šmilauer) (doc) 15. 10. 2002

33. Sběr dat pro portál STM - pro terciární databázi (Mgr. Mária Kolářová) Prezentace ve formátu ppt 15. 10. 2002

34. Vyhodnocení a zpracování informačních zdrojů pro portál STM (Ing. Dana Smetanová) Prezentace ve formátu ppt 15. 10. 2002

35. Anlýza dostupných statistik informačních zdrojů v rámci programu LI - (Ing. Dana Smetanová) Prezentace ve formátu ppt 15. 10. 2002

36. Materiály z konference ZIG-CZ 2002 ve školicím středisku STK v Praze dne 24.10.2002

37. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2002 - Dokumenty   6. 1. 2003

38. Zpráva z veletrhu a konference Online Information 2002, konané ve dnech 3.- 5. prosince 2002 v Londýně     Zpráva (.doc)

39. Analýza dostupných statistik informačních zdrojů v rámci programu LI - Informační zdroje pro výzkum a vývoj, jejich vyhodnocení dle parametrů ICOLC. Návrh metodiky vyhodnocení využívání informačních zdrojů dotovaných z prostředků pro výzkum a vývoj se zřetelem na elektronické informační zdroje přístupné on-line. (Barbora Katolická, ZČU Plzeň; Dana Smetanová, STK Praha)     Zpráva (.doc)    Statistické údaje 1 (.xls)    Statistické údaje 2 (.xls)    Statistické údaje 3 (.xls)    Statistické údaje 4 (.xls)

40. Popis DDS     Zpráva (.doc)