PODKLADY K OPONENTNÍMU ŘÍZENÍ stav ke dni 11.12.2001

Průběžná zpráva za rok 2001 (zip) vytištěná finální verze 12.12.2001

Průběžná zpráva za rok 2001 (doc) vytištěná finální verze 12.12.2001

Oponentský posudek (Mgr. Lucie Vasiljevová) (doc) 28.11.2001

Oponentský posudek (RNDr. Vladimír Pávek) (doc) 3.12.2001

Zápis z průběžného oponentního řízení (doc) 3.12.2001

Implementační program pro návrh a provoz terciární databáze "Portálu STM" (Ing. Jan Ptáček) (zip) 6.12.2001