Obor PSH Oborové heslo PSH Další vybrané  heslo PSH Vybrané heslo MDT MDT Konspekt Obor Konspektu
an antropologie an   Antropologie 572 1 Antropologie, Etnografie
an   fyzická antropologie an Etnologie, Etnografie 39 1 Antropologie, Etnografie
as astronomie as   Astronomie 52 6 Fyzika a příbuzné vědy
au architektura, urbanismus, územní plánování au   Architektura 72 21 Umění, architektura, muzeologie
bi biologie bi   Biologické vědy 57 2 Biologické vědy
bi   životní prostředí bi Životní prostředí 504 2 Biologické vědy
do doprava do   Doprava s poštovní služby 656 4 Ekonomické vědy, obchod
do   dopravní prostředky do Dopravni prostředky 629 19 Technika, Technologie, Inženýrství
el elektronika el   Elektronika 621.38 19 Technika, Technologie, Inženýrství
en energetika en   Energetika 620.9 19 Technika, Technologie, Inženýrství
et elektrotechnika et   Elektrotechnika 621.3 19 Technika, Technologie, Inženýrství
ev ekonomické vědy ev   Ekonomie 33 4 Ekonomické vědy, obchod
ev   management ev Organizace průmyslu 65 4 Ekonomické vědy, obchod
fi filozofie fi   Filozofie 1 5 Filozofie a náboženství
fi   přírodní vědy fi Matematika a přírodní vědy 5 : 2+6+7+10+13+14+24
fi   společenské vědy fi Společenské vědy 3 : 1+3+4+5+8+9+11+12+15+16+17+18+20+21+22
fi   věda fi Věda a vědění všeobecně 001 12 Knihovnictví, informatika, polygrafie
fy fyzika fy   Fyzika 53 6 Fyzika a příbuzné vědy
gf geofyzika gf   Geofyzika 550.3 7 Geografie, Geologie, Vědy o Zemi
gl geologie gl   Vědy o Zemi 55 7 Geografie, Geologie, Vědy o Zemi
gr geografie gr   Geografie 91 7 Geografie, Geologie, Vědy o Zemi
hi historie hi   Historie, Pomocné vědy historické 930 8 Historie, biografie
hu hutnictví hu   Metalurgie 669 19 Technika, Technologie, Inženýrství
ch chemie ch   Chemie 54 10 Chemie. Krystalografie. Mineralogie
ch   chemická technologie ch Chemická technologie. Potravinářský průmysl 66 19 Technika, Technologie, Inženýrství
ch   jaderné inženýrství ch Jaderná technika 621.039 19 Technika, Technologie, Inženýrství
in informační věda in   Knihovnictví 02 12 Knihovnictví, informatika, polygrafie
ja jazykověda ja   Jazyk, lingvistika 81 11 Jazyk, lingvistika, literatura
li literatura li   Literatura 82 11 Jazyk, lingvistika, literatura
ma matematika ma   Matematika 51 13 Matematika
mh místní hospodářství mh   Regionální hospodářství 332 4 Ekonomické vědy, obchod
mh   požární ochrana mh Ochrana před požáry 614.84 14 Lékařství
na náboženství na   Náboženství. Teologie 2 5 Filozofie a náboženství
ob obecnosti ob   Obecnosti 0 12 Knihovnictví, informatika, polygrafie
ob   technika ob Technika všeobecně, Aplikované vědy 6 : 19+23
pe pedagogika pe   Výchova a vzdělávání 37 22 Výchova a vzdělávání
pl politologie pl   Politika 32 15 Politické vědy
pp potravinářství pp   Potravinářský průmysl 664 19 Technika, Technologie, Inženýrství
pr právo pr   Právní věda 34 16 Právo
ps psychologie ps   Psychologie 159.9 17 Psychologie
ps   bezpečnost práce ps Lékařství. Bezpečnost práce 614.8 14 Lékařství
sj spoje sj   Sdělovací technika, Komunikační systémy 621.39 19 Technika, Technologie, Inženýrství
so sociologie so   Sociologie 316 18 Sociologie
sp spotřební průmysl sp   Různá odvětví průmyslu a řemesel 67/68 19 Technika, Technologie, Inženýrství
sp   polygrafie sp Polygrafický průmysl 655 12 Knihovnictví, informatika, polygrafie
sp   průmysl plastických hmot sp Průmysl plastů 678 19 Technika, Technologie, Inženýrství
sr strojírenství sr   Strojírenství 621 19 Technika, Technologie, Inženýrství
sr   průmyslová automatizace sr Automatizační a řídící technika 681.5 19 Technika, Technologie, Inženýrství
sr   zkušebnictví sr Nauka o materiálu 620.1 19 Technika, Technologie, Inženýrství
st stavebnictví st   Stavebnictví 69 19 Technika, Technologie, Inženýrství
sv sport a tělovýchova sv   Sport, Hry, Tělesná cvičení 796 20 Tělesná výchova a sport. Rekreace
ts těžba nerostných surovin ts   Hornictví 622 19 Technika, Technologie, Inženýrství
um umění um   Umění, Rekreace 7 21 Umění, architektura, muzeologie
um   divadlo um Divadlo 792 3 Divadlo, film, tanec
um   film um Film 791 3 Divadlo, film, tanec
um   hudba um Hudba 78 9 Hudba
um   tanec um Tanec 793 3 Divadlo, film, tanec
vo vodní hospodářství vo   Voda 626/628 19 Technika, Technologie, Inženýrství
vo   hydrologie vo Hydrologie 556 7 Geografie, Geologie, Vědy o Zemi
vt výpočetní technika vt   Výpočetní technika 004 23 Výpočetní technika
vv vojenství vv   Vojenství 355 15 Politické vědy
vv   vojenská technika vv Vojenská technika 623 19 Technika, Technologie, Inženýrství
zd zdravotnictví zd   Lékařské vědy 61 14 Lékařství
ze zemědělství ze   Zemědělství 63 24 Zemědělství
ze   biotechnologie ze Technická mikrobiologie 663 19 Technika, Technologie, Inženýrství
  Poznámka: Používat pouze na klasifikaci všeobecných zdrojů, které nelze přesněji popsat!!