1. Průběžná oponentní zpráva za rok 2002 - LI01018 - Informační zdroje pro STM a nástroje pro jejich zpřístupňování - verze 1 - listopad 2002 - předběžná kalkulace k 31. 12. 2002
(.doc) 26. 11. 2002

2. Oponentský posudek - RNDr. Vladimír Pávek   (.doc)   12. 12. 2002

3. Oponentský posudek - Mgr. Lucie Vasiljevová   (.doc)   12. 12. 2002

4. Stanovisko řešitele projektu LI01018 k hodnocení průběhu řešení projektu oponenty.   (.doc)   20. 12. 2002

5. Průběžná oponentní zpráva za rok 2002 - LI01018 - Informační zdroje pro STM a nástroje pro jejich zpřístupňování - verze 2 - leden 2003 - vyúčtování k 31. 12. 2002   (.doc)   30. 1. 2003

6. Statistiky využívání konsorciálních zdrojů AP (SD) a Wiley   AP (SD) - (.xls)     Wiley - (.xls)