Státní technická knihovna
Úvodní stránka | Novinky | Kontakt | Obsah | Výstavba NTK | Portál STM | Nabídka práce | Uživatelské konto | Nápověda | English

On-line katalogy

Zdroje informací

Nabídka služeb

Informace o knihovně

Tisková zpráva

Seznam tiskových zpráv   

18. 1. 2005  

Na pozemku určeném pro výstavbu NTK v Dejvicích skončily přípravné práce

V dubnu 2004 vyhlásila Státní technická knihovna jako investor stavby dvě obchodní veřejné soutěže - na plnění veřejné zakázky "Projektová dokumentace pro výstavbu Národní technické knihovny" a dvoustupňovou obchodní soutěž na plnění veřejné zakázky "Komplexní zajištění realizace výstavby Národní technické knihovny". První soutěž již má vítěze, druhá stále ještě probíhá.

S vítězem první soutěže, projektantem budovy Národní technické knihovny, firmou HELIKA, a. s., podepsala Státní technická knihovna smlouvu o dílo 12. 10. 2004. Dvoustupňová obchodní veřejná soutěž na komplexního zhotovitele stále probíhá ve svém prvním stupni.

V prosinci 2004 HELIKA, a. s., dokončila přípravné práce - geodeticky zaměřila pozemky a inženýrské sítě, uskutečnila inženýrsko-geologický průzkum, zajistila archeologický a historický pasport území pro výstavbu, dendrologický průzkum a ocenění dřevin, klimatologický pasport území a vyhodnocení hlukové a dopravní zátěže dotčeného území.

Další fází bude projekt, který vznikne ve spolupráci HELIKA, a. s., a firmy PROJEKTIL architekti, s. r. o., v níž jsou sdruženi autoři vítězného architektonicko-urbanistického návrhu budovy).

Nová budova Národní technické knihovny má zastřešit nejen fondy Státní technické knihovny, ale i podstatnou část fondů knihoven ČVUT a Ústřední knihovny VŠCHT (knihovna bude stát v srdci technických vysokých škol, mezi Flemingovým náměstím a Technickou ulicí v Praze 6 - Dejvicích), takže na jednáních o podobě a funkčnosti budovy se podílejí i zástupci všech tří knihoven a vysokých škol.

 

Další informace o přípravách výstavby, o architektonické soutěži, vítězné studii apod. najdete na stránkách věnovaných Národní technické knihovně (http://old.stk.cztk), obrázky pro tisk na stránce old.stk.cztk_obrazky.html.

Lenka Kocánová
ref. public relations

tel.: 221 663 475

18. 1. 2005   referát rozvoje vnitřních a vnějších vztahů a služeb                  Copyright © 2004 Státní technická knihovna v Praze         [CNW:Counter]