Státní technická knihovna
Úvodní stránka | Novinky | Kontakt | Obsah | Výstavba NTK | Portál STM | Nabídka práce | Uživatelské konto | Nápověda | English

On-line katalogy

Zdroje informací

Nabídka služeb

Informace o knihovně

Návrh na zakoupení publikace do fondu

Vážení čtenáři,
Státní technická knihovna získává do svého fondu ročně zhruba 6 tisíc knih a téměř 1.5 tisíce titulů časopisů z oblasti techniky a aplikovaných přírodních věd. Abychom zkvalitnili výběr titulů, chtěli bychom Vás požádat o připomínky a návrhy na nové tituly knih nebo časopisů, které v našem fondu postrádáte. Tituly musí být samozřejmě v souladu s tematickým zaměřením naší knihovny. Akviziční pracovníci Vaše návrhy posoudí, a pokud budou vyhovovat profilu naší knihovny, pokusí se je získat do fondu. O tom, zda bude Vámi navržený titul do STK zakoupen, budete informováni e-mailem.

Nyní prosím vyplňte následující formulář:

(Pokud neznáte všechny údaje, uveďte alespoň některé nebo pramen, z něhož jste informaci o publikaci čerpali)

Návrh na zakoupení knihy:
Autor:
Název:
Místo vydání, nakladatel, rok:
ISBN:
Pramen:
Návrh na zakoupení časopisu:
Název:
Místo vydání (alespoň země), vydavatel:
ISSN:
Pramen:
Jiné připomínky:
Žádám o podání zprávy o zakoupení publikace/časopisu do fondu
na tel.č.:
e-mail:
Jméno: (Nutné vyplnit!)
Číslo legitimace STK, jste-li jejím čtenářem
    
29. 11. 2005   Ing. Eva Králiková                  Copyright © 2005 Státní technická knihovna v Praze         [CNW:Counter]