Státní technická knihovna
Úvodní stránka | Novinky | Kontakt | Obsah | Výstavba NTK | Portál STM | Nabídka práce | Uživatelské konto | Nápověda | English

On-line katalogy

Zdroje informací

Nabídka služeb

Informace o knihovně

Informace o rekvalifikačním kurzu

Rekvalifikační knihovnický kurz Státní technické knihovny 2008/2009 je akreditován  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Kurz na úrovni středoškolské odborné kvalifikace pro pracovní činnost knihovník je určen výhradně pracovníkům i uchazečům o zaměstnání v knihovnách, kteří jsou absolventy středních škol s maturitou neknihovnického zaměření, případně se vzděláním vyšším.

Studium v celkovém rozsahu 160 hodin (říjen 2008 - červen 2009) se uskuteční formou studia při zaměstnání. Lekce v rozsahu 5 hodin bude probíhat každý čtvrtek v týdnu po dobu cca 32 týdnů formou přednášek, seminářů, praktického cvičení i individuálního studia ve školicím středisku STK, Mariánské náměstí 5, Praha 1. Úroveň znalostí bude v průběhu kurzu prověřována (písemné testy, praktická zkouška), studium pak bude ukončeno závěrečnou zkouškou.

Po úspěšném absolvování kurzu získají účastníci osvědčení s platností pro Českou republiku. Učební program rekvalifikačního kurzu

  1. Knihovnictví v širších souvislostech, historie, současnost, budoucnost (dějiny písma, knihy a knihtisku, historický vývoj knihoven, knihovny a informační instituce v současnosti a jejich vývojové trendy, organizace knihovnictví v ČR);
  2. Budování a organizace informačního fondu (charakteristika knihovny jako systému, informační prameny, vydavatelská úprava a struktura knihy, akvizice a evidence knihovního fondu, organizace informačního fondu, technologie zpracování dokumentů, ochrana a revize knihovního fondu);  
  3. Knihovnicko-informační služby a systémy (knihovnicko-informační služby - základní pojmy, meziknihovní služby včetně mezinárodních,  rešeršní služby, referenční služby);
  4. Základy managementu a marketingu.

Odborný garant: PhDr. Jan Bayer, CSc., statutární náměstek ředitele STK a vedoucí odboru kooperace a koordinace. Lektory kurzu jsou odborní pracovníci STK a externí specialisté - spolupracovníci z odborných škol a knihoven.

Organizační pokyny
Předpokládané zahájení: 2. října 2008 v 9.00 hod. ve školicím středisku STK.

Přihláška: Vyplněnou přihlášku (ke stažení ve formátu doc 25,5 kB) zašlete na adresu: Státní technická knihovna, školicí středisko, Mariánské náměstí 5, PO BOX 206, 110 01 Praha 1.

Účastnický poplatek: Fakturované vložné 4 600,- Kč na osobu je splatné v hotovosti, bankovním převodem případně poštovní poukázkou před zahájením kurzu. Provedení platby bude v den zahájení kontrolováno.

Organizační garant: PhDr. Zdenka Kloučková, vedoucí školicího střediska STK, kontakt: z.klouckova@stk.cz, skoleni@stk.cz.

9. 5. 2006   referát vzdělávání                  Copyright © 2006 Státní technická knihovna v Praze         [CNW:Counter]