Návštěva konzultanta Simona Francise ve Státní technické knihovně

Pdklady ke kurzům uskutečněným ve Školicím středisku Státní technické knihovny ve dnech 4. - 7. září 2006

Poznámka: Všechny podklady jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Customer Care - Péče o zákazníky (4. září 2006)

Change Management - Řízení změny (5. září 2006)

Strategic Planning - Strategické plánování (6. - 7. září 2006)