Knihovnické konference, semináře, vzdělávací akce


Před Vámi tato stránka měla návštěv, v tomto roce je registrováno akcí
Home Přehled akcí Registrace akcí Regionální centra Statistiky English Prehľad podujatí

Přehled, který vám nabízejí tyto stránky, zahrnuje širokou škálu odborných, vzdělávacích, společenských, propagačních a dalších akcí, které jsou pořádány různými subjekty v České republice i zahraničí. Obsahuje především akce pořádané knihovnami různých typů, velikosti a působnosti, profesními sdruženími (SKIP, SDRUK) ), školami, spolupracujícími firmami, ale i dalšími pořadateli. Naleznete zde školení, kurzy, semináře a konference týkající se knihovnicko-informační profese, výstavy a veletrhy, které s touto profesí souvisí. Významnou část tvoří vzdělávací aktivity nově ustavené sekce vzdělávání SKIP, která se stala nástupnickou organizací Výukového centra MOLIN.

Správcem přehledu, dosud vystavovaného na serveru Národní knihovny ČR, je od roku 2002 Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). SKIP bude usilovat o co největší úplnost přehledu, je však na pořadatelích jednotlivých aktivit, nakolik úplný a komplexní přehled bude. Vzniká totiž bez zásahu lidské ruky přímo z údajů uložených samotnými pořadateli akcí přes webový formulář.

Záznamy jsou různé úrovně podrobnosti - podle toho, které údaje pořadatel uvedl. Všechny záznamy však obsahují povinné údaje: název akce v českém a anglickém jazyce, typ akce, její určení (pro typ knihoven, profesní specializaci a úroveň dovedností), místo, kraj a data konání a kompletní údaje o kontaktech (pořadatel, spojení). Řada akcí však má mnohem podrobnější popis (kapacita, cena, podrobný program aj.). U některých akcí není uvedeno přesné datum konání, mělo by být pořadateli stanoveno dodatečně.

Přehled také není definitivní, v každém okamžiku může být doplněn dalšími zajímavými akcemi. Je umožněno jeho postupné zpřesňování a doplňování pořadateli. Doporučujeme proto sledovat přehled pravidelně a mimo to samozřejmě také knihovnická periodika, elektronické konference, event. další zdroje, kde mohou být doplňky a změny uváděny. Pořadatele akcí prosíme, aby všechny podstatné změny oznamovali průběžně, aby přehled byl skutečně aktuální nabídkou aktivit.

Pro zaznamenávání nových akcí využijte webový formulář; pro úpravu záznamu akce, oznámení o jejím zrušení, či pro úplné vyřazení akce ze soupisu jděte do přehledu akcí, vyhledejte záznam své akce, stisknutím tlačítka před řádkem akce si zobrazte úplný záznam a pak vyberte požadovanou akci. K opravě záznamu potřebujete kód, který jste dostali při registraci akce.

Přehled bude takový, jaký si jej uděláme.

Ikonka ke stažení pro vaše webové stránky   


 1. Svou akci můžete zaregistrovat zde, nebo klikněte na tlačítko Registrace akcí. Než začnete formulář vyplňovat, přečtěte si pokyny v úvodu stránky a u jednotlivých rubrik . Věnujte pozornost rozlišení povinných a nepovinných údajů.
  Nově uložený nebo opravený záznam akce se v přehledu objeví do 15 minut. Pokud jste netrpěliví, můžete okamžitého zobrazení akce v přehledu dosáhnout stisknutím na spodním okraji přehledu.

 2. Do přehledu akcí můžete nahlédnout zde, nebo klikněte na tlačítko Přehled akcí. Zobrazí se vám chronologický přehled všech uvedených akcí. Pokud potřebujete získat podrobnější informace o konkrétní akci, klikněte na tlačítkopřed řádkem akce.
  Přehled Vám umožní - po zmáčknutí tlačítka- zobrazit jen vybrané akce podle typu a určení, podle údajů o pořadateli a podle data, výsledek výběru bude seřazen podle data konání akce.

 3. Kontaktní osoby a adresy garantů regionálních výukových center jsou zde, nebo klikněte na tlačítko Regionální centra.
  Chcete-li se podívat, co nabízí konkrétní regionální výukové centrum, klikněte na tlačítkopřed řádkem centra.
  Pokud má centrum vlastní webovou stránku, zobrazíte ji kliknutím na název regionu. Chcete-li kontaktovat regionální centrum, klikněte na jméno představitelky/představitele.

 4. Statistický přehled zaregistrovaných akcí můžete vidět zde, nebo klikněte na tlačítko Statistiky.

 5. Podobný seznam akcí je k disposici na portálu Spolku slovenských knihovníků. Můžete ho vidět zde, nebo klikněte na tlačítko Prehľad podujatí.

Home Přehled akcí Registrace akcí Regionální centra Statistiky English Prehľad podujatí
Stránka naposled změněna Thu Aug 8 10:12:57 CEST 2002 Text © VV SKIP; návrh stránky © Martin Svoboda 2002