Dotazník k účasti knihovny v Týdnu knihoven 2013
Hlavní stránka Týdne knihoven
Dosud přihlášené knihovny
Před Vámi už dotazník navštívilo knihoven
z nich se k nějaké akci přihlásilo knihoven
 

Pokud se Vám špatně zobrazují některé znaky, nastavte prosím svůj browser na kód Windows - střední Evropa (windows-1250).

Pole s názvy v této barvě jsou povinná, bez jejich vyplnění nelze dotazník odeslat


 
Identifikační údaje
Knihovna
Ulice Město
PSČ Kraj

Jakým způsobem se chcete Týdne knihoven 2013 zúčastnit?

  U každé akce - pokud je to možné - uvádějte prosím datum  

Akce na ústřední motto TK: S námi jen all inclusive! (uveďte pro jaké cílové skupiny), akce všeobecného charakteru

Pro seniory (uveďte kdy a co)

Pro rodiče na rodičovské dovolené (uveďte kdy a jaké)

Pro děti (uveďte kdy a jaké)

Pro handicapovaní uživatele (uveďte kdy a jaké)

Pro národnostní a jazykové menšiny (uveďte kdy a jaké)

Pro celou rodinu (uveďte kdy a jaké)

Setkání se zástupci státní správy a samosprávy, poslanci, senátory
Dny otevřených dveří
Burzy nebo prodej vyřazených knih
Přihlašování nových čtenářů zdarma
Amnestie dlužníků
Jiné akce (uveďte kdy a jaké)

Kdo bude váš "styčný důstojník" pro účast v Týdnu knihoven 2013?
Jméno
"realname"
Telefon Fax
E-mail
"email"
Web knihovny

Vaše náměty, názory, připomínky k akci Týden knihoven 2013


Vyplnil(a)
Jméno Funkce
Je knihovna institucionálním členem SKIP? Ano Ne
 


Nyní prosím dotazník ještě jednou zkontrolujte.

Jste-li s výsledkem kontroly spokojeni, můžete vyplněný dotazník ke zpracování

Je-li třeba, můžete ho


Komentáře vítány Vit.Richter@nkp.cz


Pro odeslání údajů z formuláře je použit skript FormMail V1.6 © 1995 -1997 Matt Wright
To je volně použitelný produkt z archivu Matt's Script Archive, Inc.
Česká verze a úpravy © Martin Svoboda 1999 - 2013 martin.svoboda@techlib.cz
Stránka naposled změněna Wed Aug 15 17:05:51 CEST 2013 Návrh stránky © Martin Svoboda 2008-2013