PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ LI

Přehled projektů LI (Program "Informační zdroje pro výzkum a vývoj")   je na stránkách MŠMT

Dotazníky rozeslané nositelům projektů LI na podporu výzkumu a vývoje MŠMT
Průvodní dopis k rozesílaným dotazníkům (doc) 16.10.2001
Rozesílané dotazníky (xls) 16.10.2001
Příloha k dotazníkům - "Vybrané znaky MDT a odpovídající heslo PSH" (doc)

Projekty LI - výsledky 1. kola dotazníkové akce
(rozeslání dotazníků dne 9.10.2001)

Celkový počet projektů 62
Celkový počet nositelů projektu 50
Počet řešitelů projektu 54
Odpovědělo řešitelů 25 (46 %)
Dotazníky s údaji 17

Tabulka souhrnných výsledků dotazníkové akce - LICENCE (xls) (1. kolo, stav ke dni 9.1.2002)

Tabulka souhrnných výsledků dotazníkové akce - OSTATNÍ ELEKTRONICKÉ ZDROJE (xls) (1. kolo, stav ke dni 9.1.2002)

Oslovení spoluřešitelů ze dne 18.2.2002 (doc) (18.2.2002)

Tabulka: Zdroje pro MetaLib (doc) (18.3.2002)