Náklady z dotace                 Náklady z vlastních vkladů        
Rok Knihovna Druh Součet vkladů Z toho mzdy Z toho režie Součet vydání SFX AP Wiley Z 39.50 Terc.DB Portál STM Cest. cizina Cest. vnitro Mzdy z dotace Odměna řešit. z dot. Zdrav. pojiš. 9% Soc. pojiš. 26 % FKSP 2 % Pojištění a FKSP z mezd a odměny z dotace celkem (0,37) Mzdy vklad Režie Vklad Soc. a zdrav. Pojištění (0,35) Pojištění  z odměny řešiteli, vklad Cestovné vnitro vklad Další vklad Účel dalšího vkladu 0,35x mzda vklad přesně Přepočtený uvazek vklad
2001 MSMT IV 1871     0                                              
2001 MSMT NIV 1886 348   0                                              
2001 STK IV       1871 1731     80 60                                    
2001 STK NIV 625 439 15 2662   725 642       32 10 328 20 31 91 7 129 463 15 162 7       162,05 2,72
2001 MUB NIV 67 44 8 67                             44 8 15         15,4 0,26
2001 MZK NIV 53 36 4 53                             36 4 13         12,6 0,21
2001 NLK NIV 224 135 42 224                             135 42 47         47,25 0,79
2001 SVKOL NIV 88 36 4 88                             36 4 13     35 PC na databáze 12,6 0,21
2001 SVKOS NIV 83 20 4 83                             20 4 7     52 35 t. PC + 17. t. tisk. 7 0,12
2001 SVKPL NIV 30 19 4 30                             19 4 7         6,65 0,11
2001 TUL NIV 32 21 4 32                             21 4 7         7,35 0,12
2001 UPA NIV 56 30 15 56                             30 15 11         10,5 0,18
2001 VŠCHT NIV 61 41 6 61                             41 6 14         14,35 0,24
2001 VUT NIV 27 17 4 27                             17 4 6         5,95 0,10
2001 ZČU NIV 81 32 17 81                             32 17 11     21 Scanner 11,2 0,19
2002 MSMT IV 1112     0                                              
2002 MSMT NIV 4276 420   0                                              
2002 STK IV       1112 932     80 100                                    
2002 STK NIV 709 479 17 4985 270 2635 696       105 10 400 20       140 479 17 168 7 10 28 Odpis 167,65 2,82
2002 MUB NIV 80 52 10 80                             52 10 18         18,2 0,31
2002 MZK NIV 62 42 5 62                             42 5 15         14,7 0,25
2002 NLK NIV 262 160 50 262                             160 50 52         56 0,94
2002 SVKOL NIV 97 42 5 97                             42 5 15     35 2.PC na databáze 14,7 0,25
2002 SVKOS NIV 40 26 5 40                             26 5 9         9,1 0,15
2002 SVKPL NIV 36 23 5 36                             23 5 8         8,05 0,14
2002 TUL NIV 39 25 5 39                             25 5 9         8,75 0,15
2002 UPA NIV 67 36 18 67                             36 18 13         12,6 0,21
2002 VŠCHT NIV 72 48 7 72                             48 7 17         16,8 0,28
2002 VUT NIV 32 20 5 32                             20 5 7         7 0,12
2002 ZČU NIV 71 38 20 71                             38 20 13         13,3 0,22
2003 MSMT IV 160     0                                              
2003 MSMT NIV 4551 460   0                                              
2003 STK IV       160           160                                  
2003 STK NIV 1247 456 17 5798 360 2819 748         10 440 20       154 456 17 160 7 10 597 Odpisy SW 159,6 2,68
2003 MUB NIV 80 52 10 80                             52 10 18         18,2 0,31
2003 MZK NIV 62 42 5 62                             42 5 15         14,7 0,25
2003 NLK NIV 262 160 50 262                             160 50 52         56 0,94
2003 SVKOL NIV 62 42 5 62                             42 5 15         14,7 0,25
2003 SVKOS NIV 43 28 5 43                             28 5 10         9,8 0,16
2003 SVKPL NIV 36 23 5 36                             23 5 8         8,05 0,14
2003 TUL NIV 39 25 5 39                             25 5 9         8,75 0,15
2003 UPA NIV 67 36 18 67                             36 18 13         12,6 0,21
2003 VŠCHT NIV 72 48 7 72                             48 7 17         16,8 0,28
2003 VUT NIV 32 20 5 32                             20 5 7         7 0,12
2003 ZČU NIV 71 38 20 71                             38 20 13         13,3 0,22
  Součty   18923 4059 431 19074 3293 6179 2086 160 160 160 137 30 1168 60       423 2855 431 994     768   999,25 16,79