Projekt LI01018 - Portál STM

DOKUMENTY
 


ZÁVĚREČNÁ OPONENTNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

Závěrečná oponentní zpráva (2003) - LI01018 - Informační zdroje pro STM a nástroje pro jejich zpřístupňování - verze 2 - leden 2004 - vyúčtování k 31. 12. 2003
(.doc) 30. 1. 2004

Závěrečná oponentní zpráva (2003) - LI01018 - Informační zdroje pro STM a nástroje pro jejich zpřístupňování - verze 1 - listopad 2003 - předběžná kalkulace k 31. 12. 2003
(.doc) 21. 11. 2003

Závěrečná oponentní zpráva (2003) - LI01018 - Příloha 1- Statistiky využívání konsorciálních zdrojů AP (Elsevier SD) a Wiley; Aktualizuje se.
(.pdf) 21. 11. 2003

Závěrečná oponentní zpráva (2003) - LI01018 - Příloha 2 - Cíle projektu na rok 2003
(.pdf) 21. 11. 2003

Závěrečná oponentní zpráva (2003) - LI01018 - Příloha 3 - Změnový návrh nositele projektu (STK) schválený zadavatelem (MŠMT) - červenec 2003
(.pdf) 21. 11. 2003

Závěrečná oponentní zpráva (2003) - LI01018 - Příloha 4 - Přehled položek hrazených z účelové dotace v r. 2001 a v r. 2002
(.pdf) 21. 11. 2003

Závěrečná oponentní zpráva (2003) - LI01018 - Oponentský posudek - RNDr. Danuše Lošťáková   (.pdf)   28. 11. 2003

Závěrečná oponentní zpráva (2003) - LI01018 - Oponentský posudek - RNDr. Vladimír Pávek   (.doc)   1. 12. 2003

Zápis ze závěrečného oponentního řízení (9. prosince 2003)   (.pdf)   9. 12. 2003