Schéma postupu uživatele v MetaLib

 

MetaLib  informační brána – portál k informačním zdrojům a službám, který umožňuje provádět vyhledávání v několika zdrojích současně užíváním jednoduchého interface.

Zdroje, které nejsou přístupny  přes MetaLib Search,  mohou být propojeny a prohledávány přímo.

Pohyb uživatele v MetaLib je navigován pomocí tlačítek, které se nachází v horní části obrazovky.

 

Uživatel může do MetaLib vstupovat jako host nebo vyplnit registrační formulář.

Registrovaní uživatelé mají přístup k rozšířeným službám MetaLib jako jsou nastavení zobrazení výsledků, ukládání záznamů do osobní složky, alertové služby, uložení dotazu pro pozdější využití.

 

INFO GATEWAY

Portál k vyhledávání v databázích, katalozích knihoven a dalších informačních zdrojích.

Všechny zdroje jsou oborově roztříděny. 

Po výběru oboru se zobrazí stránka MetaLib Search  s nabídkou knihoven a informačních zdrojů v daném oboru, ze které uživatel pokračuje ve vyhledávání zadáním dotazu.

 

Pokud předdefinované kategorie uživateli nevyhovují, může si vytvořit svůj seznam zdrojů pomocí odkazu LOCATE RESOURCES.

Obrazovka „Locate Resources“ rozdělena do 2 částí. Pravá část obsahuje již uživatelem vybrané zdroje rozdělené do MetaLib Resources a Additional Resources (nemohou být prohledávány přes MetaLib), umožňuje odstranění zdroje či vyhledávání v těchto zdrojích. V levé části je formulář pro vyhledávání nových informačních zdrojů a jejich přidání do osobního seznamu.

 

SEARCH

MetaLib podporuje vyhledávání  záznamů zadáním slova či fráze do kteréhokoliv z  polí: autor, titul, předmět, ISBN, ISSN, rok a kombinací těchto polí pomocí logických operátorů: AND, OR, NOT

Po vepsání hledaných termínů do příslušných polí, vybere uživatel ze seznamu ty informační zdroje, které chce prohledávat. U každého zdroje je info ikona pro popis zdroje. (Popis uvádí: název a typ zdroje, jeho popis, oborové a časové pokrytí, jazyk, způsob zpřístupnění, údaje o poskytovateli.)

Zdroje jsou rozděleny do 2 skupin: skupina zdrojů, která je prohledávána současně v MetaLib Search a skupina zdrojů, které musí být prohledávány samostatně. Zdroje, které nejsou prokliknutelné jsou fyzickou kolekcí bez elektronického propojení.

 

 INDEX

Umožňuje procházet abecední seznam autorů nebo předmětových hesel. Jeho funkce je pomocná k ověření spellingu. Pokud hledaný termín není v indexu, zobrazí se termíny příbuzné nebo preferované. Každý zobrazený termín je hyperlink, kliknutím se termín přenese do vyhledávacího formuláře, kde pokračujeme ve vyhledávání ve vybraných zdrojích.

 

CURRENT SEARCH

Po odeslání dotazu se výsledky objeví na stránce CURRENT SEARCH. Během procesu vyhledávání se  stránka obnovuje po několika sekundách a informuje o současném stavu vyhledávání, během této doby se zobrazují u jednotlivých zdrojů termíny: searching nebo fetching. Po ukončení vyhledávání se zobrazí počet nalezených záznamů u každého prohledávaného zdroje. Pokud jsou výsledky neuspokojivé lze dotaz modifikovat  pomocí tlačítka REFINE. Vyhledané záznamy  z jednotlivých zdrojů mohou být sloučeny příkazem MERGE do jednoho souboru. Výsledky si můžeme uschovat pomocí tlačítka SAVE SEARCH. Pokud chceme v budoucnu sledovat problematiku zadáním stejného dotazu v určitých časových intervalech umožní to tlačítko ALERTS.

 

RESULT LIST

Výsledky vyhledávání jsou zobrazeny v tabulce ve formě zkrácených záznamů na stránce RESULT LIST. Seznamem výsledků se uživatel pohybuje pomocí tlačítek PREVIOUS, NEXT, popř. využije pole JUMP TO, kde zapíše číslo záznamu , na který chce přejít.

Záznamy lze třídit dle autora, názvu a roku (pouze v případě, že záhlaví je podtrženo). Možnost třídění jednotlivých souborů výsledků závisí na tom, zda zdroj podporuje třídící funkci.

Tlačítka v horní části obrazovky umožní uložit vybraný záznam do adresáře na disku uživatele (SAVE), zaslat záznam e-mailem (SEND TO) ve zvoleném formátu, vybrané záznamy uschovat v osobní složce( e-SHELF), rozšířit či zúžit výsledky vyhledávání (REFINE), zobrazit podrobnosti posledního vyhledávání (Current Search). Záznamy z jednotlivých zdrojů mohou být sloučeny do jednoho souboru (MERGE) nebo naopak může být vytvořen soubor pouze několika vybraných záznamů (SELECTED).

Plný bibliografický záznam se zobrazí po kliknutí na tlačítko MORE, které se nachází u každého zkráceného záznamu.

 

FULL VIEW

Obrazovka poskytuje plný bibliografický záznam ve 2 formátech: standardní a původní.

Autor, titul a předmětová hesla jsou hyperlinky. Po odkliknutí se termín přenese na stránku MetaLib Search, kde může pokračovat prohledávání v dalších vybraných zdrojích.

Tlačítka v horní části obrazovky umožňují přidat záznam do osobní přihrádky (e-SHELF), uložit záznam do adresáře na disku (SAVE), zaslat záznam e-mailem (SEND TO).

Tlačítko SFX nabízí soubor služeb pro daný záznam.  SFX propojí záznam s webovskými stránkami  a dostupnými elektronickými zdroji. V nabídce SFX služeb se objevují katalogy knihoven, vyhledávací služby, nakladatelské servery, databáze. SFX služby umožňují lokaci dokumentů, získání obsahů jednotlivých dokumentů, citací a plných textů.

Kliknutí na SFX logo na konci autora, názvu nebo předmětových polí aktivuje propojení na webové stránky mající vztah k danému poli.

 

HISTORY

Zobrazuje současné dotazy, které mohou být uschovány (SAVE) a předešlé již uschované dotazy. Dotazy mohou být aktivovány kliknutím.

 

ALERTS (upozorňovací služby)

V určitých časových intervalech (určí uživatel) provádí MetaLib zadaný dotaz ve vybraných zdrojích. Pokud přibude ve sledovaných zdrojích nový záznam odpovídající zadanému dotazu, MetaLib upozorní uživatele.

Zadání dotazu do služby ALERT může být provedeno ze stránky  HISTORY nebo přímo z MetaLib Current Search .

Dotazy ve službě ALERT mohou být modifikovány ze stránky MY PROFILE.

 

e-SHELF

Registrovaným uživatelům dovoluje MetaLib uchovávat vybrané záznamy ve zvláštní složce (personal file) pro budoucí použití.  Záznamy z této složky mohou být v budoucnu vytištěny, uloženy na disk nebo zaslány e-mailem určeným příjemcům, případně vymazány.

 

LOGOUT

Kliknutím na tlačítko LOGOUT končí uživatel svoji práci v MetaLib.