ZKUŠENOSTI S UTVÁŘENÍM KONSORCIÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Jaroslav Šilhánek, VŠCHT Praha

Projekty:                                                                                                                                

Ø        Konsorcium „CrossFire“, báze dat Beilstein, Gmelin

Ø        Konsorcium Chemical Abstracts

Ø        Periodika Americké chemické společnosti v rámci konsorcia „vpk“

Ø        Konsorcium WoS

Ø        (Projekt zpřístupnění ScienceDirect a LINK Springer Verlag)

Obecné zkušenosti:

Ø        Každý projekt je jiný !!!

·           charakteristikou báze

·           přístupem producenta

·           jiné aspekty

Ø        Společné aspekty

·           hodnota informačního zdroje

·           využitelnost v daném regionu

·           odhad rozsahu zpřístupnění

·           potenciální příjem pro producenta

Konsorcium „CrossFire“ výchozí situace:

Ø        Do vytvoření systému „XFire“ a báze Beilstein bylo investováno cca 65 mil. DEM

Ø        Báze pokrývá období 1779-do současnosti

Ø        Obsah báze je prakticky nedělitelný

Ø        Předpokládá se instalace na lokálním serveru, velké nároky na výkon a paměť

Ø        Práce s bází je značně sofistikovaná

Konsorcium „CrossFire“ - řešení:

Ø        Odhad využití v České republice – v okamžiku jednání jen jedno jediné předplatné tištěné verze

Ø        Zahájeno pro jednu (+ jednu další instituci)

Ø        Základní koncepce financování – 50 % vlastní prostředky 50 % grantové prostředky

Ø        Participace účastníků konsorcia založena na počtu současně pracujících uživatelů, pro menší univerzity, resp. katedry chemie – jedno připojení

Ø        V r. 1998 13 členů konsorcia připojeno na server na VŠCHT v Praze

Ø        50 % vlastních nákladů:

·           VŠCHT Praha = více než 1 milión Kč

·           ostatní VŠ = á 50.000 Kč za jedno připojení

Ø        Systém funguje nepřetržitě 6 let

Ø        Za toto období nárůst ceny méně než 10 %

Ø        Od r. 2001 doplněn o bázi Gmelin

Konsorcium Chemical Abstracts

Ø        Producent: 1.200 zaměstnanců, cca 120 mil.USD roční rozpočet – prakticky jeden produkt

Ø        Roční předplatné cca 700.000 Kč

Ø        Nabídka přístupu k celé bázi od r. 1967 do současnosti na server producenta

Ø        Cena tohoto přístupu více než 1 milión Kč za jeden přístup !!!

Ø        Sleva v případě vytvoření konsorcia – méně než 10 %

Ø        Koncepce snížení ceny založena na nejvyšším poskytovaném akademickém vzdělání

·           Uvedená cena platí pro univerzitu s doktorským programem

·           Pouze magisterský program – sleva 25 %

·           Pouze bakalářský program – sleva 50 %

Konsorcium Chemical Abstracts – návrh řešení:

Ø        Producent vychází z uvedených slev a počtu zainteresovaných VŠ (žádný další ohled na počet studentů nebo učitelů)

Ø        Každá VŠ s chemickým programem získá právě 1 přístup z prostředků grantu

Ø        Každý další přístup nebo rozšíření volitelných modulů z rozpočtu každé VŠ

Periodika Americké chemické společnosti v rámci konsorcia „vpk“

Ø        Vysoce prestižní soubor s celkově nejvyššími IF – cca 30 titulů

Ø        Všechny přístupné jako Web Edition v jednotné úpravě od r. 1996

Ø        Na českých VŠ jsou převážně jako členské předplatné, které umožňuje síťový přístup pouze na IP adresu člena

Periodika Americké chemické společnosti v rámci konsorcia „vpk“ – řešení:

Ø        Výchozí koncepce producenta vychází z počtu chemických fakult a ústavů a z počtu členských předplatných, které představují míru využívání a zájmu o tento zdroj

Ø        Na těchto informacích je založena představa o celkovém počtu institucionálních předplatných = celková výše licenčních poplatků

Ø        Na těchto premisách se jedná !!!!

Konsorcium WoS

Ø        Vysoce prestižní (IF), multidisciplinární zdroj vhodný pro univerzitní prostředí

Ø        Velmi malé využívání tištěné formy i verze na CD-ROM v České republice

Ø        Cena za konsorciální přístup musí být proto odvozena od velikosti státu, srovnání se světem, počtu univerzit, učitelů, studentů atd.

Ø        Není založena na počtu současně pracujících uživatelů

Zpřístupnění periodik nakladatelství Elsevier a Springer Verlag

Ø        Elsevier (ScienceDirect) vychází z celkového počtu odběru titulů členů konsorcia (předplatné je relativně velké)

Ø        Springer Verlag nabízí celou produkci bez ohledu na počet odebíraných titulů (předplatné je relativně malé)

Některé závěry:

Ø        Situace v oblasti nabídky zpřístupňování informačních zdrojů se mimořádně rychle vyvíjí !!!

Ø        Konsorciální přístup znamená sdružování finančních prostředků

Ø        Ale v řadě případů je finanční podpora z jiných zdrojů nutná