LI01018

(Řazeno chronologicky, aktuální dokumenty na konci stránky)

1. ÚVODNÍ PROJEKT (soubory)

2. ČTVRTLETNÍ SPOLEČNÁ PORADA SPOLUŘEŠITELŮ 27. 9. 2001
Fotografie z jednání čtvtrletní společné porady spoluřešitelů 27. 9. 2001 4. 10. 2001
Zápis z jednání čtvrtletní společné porady spoluřešitelů 27. 9. 2001(doc) se zapracovanými připomínkami k 10. 10. 2001
Průběžná zpráva o realizaci projektu za rok 2001 - Očekávané příspěvky jednotlivých osob (doc) se zapracovanými připomínkami k 10. 10. 2001
Zápis z porady ohledně koordinace nákupu SFX, MetaLib a Z39.50 serveru dne 9. 10. 2001 (doc) se zapracovanými připomínkami k 11. 10. 2001

3. Dotazníky rozeslané nositelům projektů LI na podporu výzkumu a vývoje MŠMT
Přehled projektů LI (Program "Informační zdroje pro výzkum a vývoj")   je na stránkách MŠMT
Průvodní dopis k rozesílaným dotazníkům (doc) 16. 10. 2001
Rozesílané dotazníky (xls) 16. 10. 2001
Příloha k dotazníkům - "Vybrané znaky MDT a odpovídající heslo PSH" (doc)
Výsledky a 2. kolo sběru údajů o projektech LI 24. 1. 2002

4. TERCIÁRNÍ DATABÁZE, JEJÍ ÚČEL A FUNKCE
Článek o terciární databázi (doc) (stručný zjednodušený výklad; další odborné informace viz ÚVODNÍ PROJEKT) 15. 10. 2001

5. Zápis z porady spolunositelů projektu LI01018 dne 23. 10. 2001 (17:20 - 17:45) (doc) 24. 10. 2001
(v přednáškovém sále VUT Brno Purkyňova 118) při příležitosti CPVK 2001.

6. Zápis z pracovní porady v NLK dne 25. 10. 2001 (9:00 - 11:30) (doc) 31. 10. 2001

7. OPONENTURA 2001 - Podklady, dokumenty dne 12. 12. 2001

8. Zpráva ze služební cesty - Belgie, Ghent (Vojnar, Žabička) ve dnech 7. až 12. prosince 2001 - Zpráva (doc) 17. 12. 2001

9. Výsledky a 2. kolo sběru údajů o projektech LI - Výsledky (doc) 24. 1. 2002

10. Spolupráce s projektem "Jednotná informační brána" - http://jib-info.cuni.cz 24. 1. 2002

11. Zápis z interní porady pracovníků STK dne 24. 1. 2002 - Zápis (doc) 24. 1. 2002

12. Zápis z porady o sběru dat do TB v rámci projektu Portál STM dne 5. 2. 2002 - Zápis (doc) 7. 2. 2002

13. Zápis z porady o finančním a časovém plánu projektu Portál STM na r. 2002 konané dne 7. 2. 2002 - (k připomínkám) - Zápis (doc) 14. 2. 2002

14. Zápis ze společné porady řešitelů projektů JIB a STM konané dne 13. 2. 2002 - (k připomínkám) - Zápis (doc) 14. 2. 2002

15. Tabulka vybraných hesel PSH pro klasifikaci elektronických informačních zdrojů (EIZ) a jejich korespondence na MDT a obory Konspektu - (k připomínkám) - Tabulka PSH - MDT - Konspekt 3. 4. 2002

16. Zápis z jednaní ohledně sberu statistických dat EIZ, obsahu TB aj. konané dne 14. 3. 2002 Zápis (doc) 14. 3. 2002

17. Zápis z porady o terciární databázi projektu LI01018 konané dne 20. 3. 2002 a 25. 3. 2002 Zápis (doc) 28. 3. 2002

18. Datový model terciární databáze - schéma Schéma (doc) 22. 5. 2002

19. Přehledový článek o řešení Portálu STM pro Inforum 2002 Text článku (doc) 22. 5. 2002

20. Podle přihášky projektu, jedním z výsledků projektu LI01018 je "rozšíření kooperačního systému (konsorcia) Virtuální polytechnické knihovny (VPK) tvořeného účastníky projektu LI200028 o nové členy z oblasti přírodních, lékařských a částečně i společenských věd a propojení VPK s kooperačním systémem MEDVIK (projekt LI200023). Následující článek podává návrh technologického řešení rozšíření VPK bez nutnosti rozšíření SK VPK, jehož údržba se stává těžkopádnou. Text článku (doc). Dále pro případné zájemce o rozšíření kooperačního systému VPK uvádíme obrázek formuláře pro doplňování SK VPK nebo jeho aktualizaci (přístupno po uzavření dohody a přidělení hesla) Formulář (doc) a příklad tabulky SK VPK pro dávkové rozšíření SK VPK Tabulka (xls) 4. 6. 2002

21. Upozorňujeme na stránky Z39.50 Implementors Group Czechia ZIG-CZ a zejména na nový český překlad profilu Bath 4. 6. 2002

22. Upozorňujeme na zkušební provoz terciární databáze (zatím s neúplnými daty). Žádáme o testování a přípomínky k její funkci a doplnění dat o vašich licencích z interaktivního formuláře 4. 6. 2002

23. Zpráva ze systémového semináře Ex Libris na Kypru konaného ve dnech 8.- 12. dubna 2002   Zpráva (doc) (SFX, METALIB, ALEPH, DIGITOOL). Ve zprávě jsou odkazy na další zdroje informací. 8. - 12. 4. 2002

24. Příklad katalogizace licencí a na ně navazující katalogizace zpřístupněných primárních zdrojů v tabulkách LICENCES a SOURCES. Číslo licence (ID.LICENCES = 1. sloupec v tabulce LICENCES) je uvedeno (jako 2. sloupec ID.LICENCES) i v tabulce SOURCES (zde je jako cizí klíč ukazující sloupec tabulky LICENCES). Tím je zajištěna vazba mezi licencí a od nich zpřístupněných on-line zdrojů. Případné duplicity v tabulce SOURCES budou odstaněny při vkládání těchto dvou základních tabulek do TB a to vytvořením dalších vazebních tabulek. Podrobněji o struktuře TB viz Schéma TB (doc) (bod. 18) 4. 6. 2002

25. Zpráva ze semináře ELAG 2002 v Římě konaného ve dnech 17. - 19. dubna. 2002 v Římě (Itálie)   Zpráva (doc) 17. - 19. 4. 2002

26. Zpráva z konference LIBER, konané ve dnech 2.- 7. července 2002 v Graz (Štýrský Hradec)     Zpráva (.doc) 2. - 7. 7. 2002

27. Zpráva z konference DELOS, konané ve dnech 8.- 12. července 2002 v Pise (Itálie)   Zpráva (doc) 8. - 12. 7. 2002

28. Zpráva ze setkání NAAUG 2002 (28.7.-30.7.2002) a SMUG 2002 (1.8.2002) v Bostonu (USA)   Zpráva (doc) 28. 7. - 1. 8. 2002

29. Formulář pro vyplnění údajů o licencích na EIZ Formulář

30. Zkušební www stránky Portálu STM, návrh Portál STM vstup

31. Pracovní setkání účastníků programu LI nad projektem LI01018 - Informační zdroje pro STM - Zápis (doc) 15. 10. 2002

32. Terciární databáze Portálu STM (Ing. B. Šmilauer) (doc) 15. 10. 2002

33. Sběr dat pro portál STM - pro terciární databázi (Mgr. Mária Kolářová) Prezentace ve formátu ppt 15. 10. 2002

34. Vyhodnocení a zpracování informačních zdrojů pro portál STM (Ing. Dana Smetanová) Prezentace ve formátu ppt 15. 10. 2002

35. Anlýza dostupných statistik informačních zdrojů v rámci programu LI - (Ing. Dana Smetanová) Prezentace ve formátu ppt 15. 10. 2002

36. Materiály z konference ZIG-CZ 2002 ve školicím středisku STK v Praze dne 24.10.2002 24. 10. 2002

37. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2002 - Dokumenty   6. 1. 2003

38. Zpráva z veletrhu a konference Online Information 2002, konané ve dnech 3.- 5. prosince 2002 v Londýně     Zpráva (.doc) 3. - 5. 12. 2002

39. Analýza dostupných statistik informačních zdrojů v rámci programu LI - Informační zdroje pro výzkum a vývoj, jejich vyhodnocení dle parametrů ICOLC. Návrh metodiky vyhodnocení využívání informačních zdrojů dotovaných z prostředků pro výzkum a vývoj se zřetelem na elektronické informační zdroje přístupné on-line. (Barbora Katolická, ZČU Plzeň; Dana Smetanová, STK Praha)     Zpráva (.doc)    Statistické údaje 1 (.xls)    Statistické údaje 2 (.xls)    Statistické údaje 3 (.xls)    Statistické údaje 4 (.xls)   6. 1. 2003

40. Popis DDS     Zpráva (.doc)   6. 1. 2003

41. Klasifikace primárních a sekundárních zdrojů získaných v rámci programu LI - Informační zdroje pro výzkum a vývoj. Srovnávací analýza EIZ, typy jejich omezení, dostupnosti, prověření duplicity, licenční politika.     Zpráva (.doc)   6. 1. 2003

42. Převodní tabulka vybraných oborů MeSH na vybraná hesla PSH    tabulka MeSHoboryPSH (xls)   6. 1. 2003

43. Reseni dalšího rozvoje VPK Článek(doc)   23. 4. 2003

44. Zpráva z konference LIDA (Libraries In Digital Age), 25.-30. května 2003, Mljet, Chorvatsko    Zpráva (doc)   7. 7. 2003

45. Zpráva z konference LIBER, 17. 6. - 22. 6. 2003, Řím (Italie)    Zpráva (doc)   7. 7. 2003

46. Zpráva z cesty na seminář ELAG (European Library Automation Group) 2003, 2.-6. dubna 2003, Bern (Švýcarsko)    Zpráva (doc)   15. 7. 2003

47. Zpráva z cesty na konferenci ECDL 2003 (7th European Conference on Research and Advanced Technology fot Digital Libraries), 16.-21. srpna 2003, Trondheim (Norsko)    Zpráva (doc)   8. 9. 2003

48. Zpráva z cesty - setkání NAAUG (North American Aleph Users Group) a SMUG (SFX/MetaLib Users Group), 31. května - 4. června 2003, Iowa City (USA)    Zpráva (doc)   8. 9. 2003

49. Zpráva z cesty - The Internet Conference for Librarians and Information Professionals, 24. března - 27. března 2003, Birmingham (GB)    Zpráva (doc)   6. 10. 2003

50. Zpráva o aktualizaci elektronických informačních zdrojů v terciární databázi portálu STM.    Zpráva (doc)   20. 10. 2003

51. Metodika popisu elektronických informačních zdrojů a portálů SBIG v terciární databázi portálu STM    Zpráva (doc)   20. 10. 2003

52. Sběr elektronických informačních zdrojů a portálů SBIG pro portál STM z oblasti technických a přírodních věd    Zpráva (doc)   20. 10. 2003

53. Portál STM. Přehledový článek pro 11. konferenci Knihovny současnosti 2003    Download (doc, 598 kB)   21. 10. 2003

54. Portál STM. Výsledek řešení projektu LI01018.   30. 10. 2003

55. Portál STM - Katalog STM (terciární databáze). Výsledek řešení projektu LI01018.   30. 10. 2003