Státní technická knihovna Praha

Projekt výzkumu a vývoje                     Identifikační kód projektu: LI01018

Název projektu: Informační zdroje pro STM a nástroje pro jejich zpřístupňování

Zapis010724_3.rtf