Koordinace plnění terciární databáze.

 

Terciární databáze, jak je uvedeno v kap. 4. bude soupisem

 

1.      licencí na on-line zdroje uzavřené v platnosti  v ČR z veřejných prostředků:

a.       Sběr těchto dat bude probíhat jednak ze všech  vlastních licencí uzavřených členy konsorcia.

b.      Dále STK provede soupis všech licencí zakoupených z grantů MŠMT, neboť STK byla pověřena k archivaci a zpřístupnění výsledků těchto zpráv.

c.       NLK provede průzkum on-line licencí zaměřených na lékařské a zdravotnické zdroje.

d.      VŠCHT,  provede sběr dat o licencích na chemické zdroje

e.       Licence udělené MK: návrh na spolunositele SVK Plzeň, SVK Ostrava, SVK Olomouc

f.        Údaje převzaté z Metainformačního systému VaV – MESYVaV

g.       Dotazovací akcí v knihovnách a ústavech ČAV, VŠ, resortních knihovnách (ÚZPI. ÚŠI, ČSNI, ÚPP), dopsat podle soupisu významných knihoven

2.      poskytovatelů těchto licencí a údaje závislé na konkrétní licenci a údaje o poskytovateli (URL, profil, nabízené databáze, A&I, periodika)

3.      Databáze on-line zpřístupněných periodik (a to včetně free časopisů), jejich katalogizace a klasifikace:

a.       nutno rozhodnout o způsobu katalogizace, minimálně v rozsahu DC, možno i v UNIMARCu s následným převodem do DC

b.      věcná klasifikace (Konspekt, vybrané MDT, DDC, číselník Sigle, PSH, MeSH, číselník Rady vlády VaV,  LCSH, a jiné, nutno rozhodnout)

4.      Databáze on-line faktografických databází, A&I databází,

 

Dále musí být stanoven obsah sběru dat o licencích, navrhuje se využít dotazník metainformačního systému VaV.

 

Práce na  sběru dat pro terciární databázi nutno zkoordinovat mezi všechny účastníky projektu. Dále musí