1. Postup uživatele A se službou SFX, bez použití multivyhledávače Metalib.

 

                                                                                                                        

                                            Uživatel  A se přímo napojí na vyhledání článku na providera                               Internet

                                                                                                                       

                                                                                                       Formulace dotazu na providera                      Provider

                                            http://www.provider.com                 Provider přidá tlačítka SFX                            informačního

                                                                                                       pokud zjistí  z cookie uživatele A, že                 zdroje                                                                                             uživatel A má právo na SFX, přečte si z cookie

                                                                                                       URL adresu SFX uživatele A,  přidá

                                                                                                       Open URL metadata

                                                                                                       nalezeného článku

 


                                                                         

                                                                                                      

 

 

Open URL:

http://sfx.svkol.cz/sfxmenu?issn=1234-5678&date=2000&volume=5&issue=3&spage=123

                                                                          SFX Server (SVKOL)

 

 

 

 

 

 

 


                                                           Redirection Component   Service Component

                                                           Extrahuje metadata            Nabízí uživateli A další

                                                           z Open URL                       vyhledávání (URL), které by mohly

                                                                                                                      obsahovat další informace

                                                                                                                      o článku jehož metadata máme

                                                                                                                      např. fulltext, citace, e-mail autora, atd.

 

 

Postup  uživatele při vyhledávání vyhledávání v internetu bez Metalibu a s licenci  SFX:

Uživatel A si zaregistruje svoji licenci u SFX v SVKOL. SFX Server v SVKOL zašle všem svým zdrojům (providerům, se kterými je smluvně dohodnut, že budou poskytovat metadata– formou Open URL) pokyn, aby ze své IP domény zaslaly do počítače uživatele A cookie, že má nárok na využívání SFX služeb.

Uživatel A se připojí přímo k nějakému provideru a vyhledává přes proprietární formulář providera. Po vyhledání si provider přečte cookie uživatele A a pokud z něho zjistí, že uživatel A má právo na služby SFX,  nabízí tlačítko SFX (šikmé S v kroužku). Pod tímto tlačítkem se schovává URL adresa na SFX server (kam má uživatel A právo přístupu)  a za oddělovačem „?“ se nachází tzv. „Open URL“ metadata (např: http://sfx.svkol.cz/sfxmenu?issn=1234-5678&date=2000&volume=5&issue=3&spage=123)

Přesnou definici syntaxe Open URL lze nalézt na http://www.sfxit.com/OPENURL/openurl.html

Kliknutím na tlačítko SFX se tedy uživatel A napojí na SFX server (Umístěný v SVKOL). tento SFX server extrahuje metadata o článku z vyslané URL (v části nazývané Redirection Component) a v databázi (nazývané Service Component) nabídne k tomuto článku další URL, které by mohly uživatele v souvislosti s tímto článkem zajímat (např. vyhledat e-mail autora, objednat článek v Amazon.com, on-line provider, který poskytuje časopis s článkem ve fulltextu nebo s abstraktem v elektronické podobě, služby EDD, vyhledání podle názvu článku v Google, apod..). Přitom databáze Service Component je budována dynamicky, tj. podle typu časopisu databáze nabídne vyhledání ve fulltextových zdrojích časopisů, takže vyhledání nemusí být úspěšné, protože tyto linky nejsou předem vyzkoušené (to by bylo statické linkování na zdroje – které by muselo se předem provést pro všechny články – prakticky nerealizovatelné). Podle úspěšnosti nebo neúspěšnosti dalších kroků uživatele se tato databáze aktualizuje. Uživatel A si pak vybere ve formuláři dodaném od SFX nabídku, která ho zajímá a kliknutím (hyperlinkem) přechází na nabídnutou www stránku.

 

 

 

2. Postup uživatele A při vyhledávání s použitím Metalib a službou SFX.

 

                                                                                         Metalib (NK, UK)

                                                                                         Login uživatele A do metalib,

               Uživatel  A                                                                                     Nastavení „resources „                     Internet

                                                                                                                      pro uživatele A

                                                                                                                      Formulace dotazu                            

                                            http://metalib.nkp.cz                                       Agregace výsledků                            Resources

                                                                                                                      Přidání tlačítek SFX, pokud               provider

                                                                                                                      má uživatel A právo, provider

                                                                                                                      přidá k adrese SFX uživatele A

                                                                                                                      Open URL metadata

                                                                                                                      nalezeného článku

 


                                                                          Databáze licencí, kam má přístup Metlib

                                                                                                        Z58

 

 

 

http://sfx.svkol.cz/sfxmenu?issn=1234-5678&date=2000&volume=5&issue=3&spage=123

                                                                          SFX Server (SVKOL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                           Redirection Component   Service Component

                                                           Extrahuje metadata            Nabízí uživateli A další

                                                           z Open URL                       vyhledávání (URL), které by mohly

                                                                                                                      obsahovat další informace

                                                                                                                      o článku jehož metadata máme

                                                                                                                      např. fulltext, citace, e-mail autora, atd.

 

 

 

 

Postup  uživatele A při vyhledávání s Metalibem a s licenci  SFX:

Uživatel A se přiloguje k Metalibu (instalovaného v NK Praha nebo UK Praha) a z nabízených zdrojů providerů (tj. zdroje informaci, které mají smlouvu s Metalibem na přístup a mají vypracován společný protokol komunikace pro vyhledávání (např. Aleph, Z39.50, domluvený proprietární protokol) si vybere ty poskytovatele informací, které chce prohledávat. Uživatel A zadá dotaz a Metalib průběžně zobrazuje stav vyhledávání. U těch providerů, kde počet Hits není 0 lze pomocí tlačítka More zobrazit detaily vyhledaného článku. Metalib, při styku s uživatelem A si zjistí z jeho cookie, že má právo na službu SFX a nabídne u položek nalezeného článku tlačítko SFX (šikmé S v kroužku). a vytvoří pro nabízenou službu SFX „OpenURL“. Pod tímto tlačítkem se schovává URL adresa na SFX server (kam má uživatel A právo přístupu)  a za oddělovačem „?“ se nachází tzv. „Open URL“ metadata (např: http://sfx.svkol.cz/sfxmenu?issn=1234-5678&date=2000&volume=5&issue=3&spage=123)

Přesnou definici syntaxe Open URL lze nalézt na http://www.sfxit.com/OPENURL/openurl.html

Kliknutím na tlačítko SFX se tedy uživatel A napojí na SFX server (Umístěný v SVKOL). tento SFX server extrahuje metadata o článku z vyslané URL (v části nazývané Redirection Component) a v databázi (nazývané Service Component) nabídne k tomuto článku další URL, které by mohly uživatele v souvislosti s tímto článkem zajímat (např. vyhledat e-mail autora, objednat článek v Amazon.com, on-line provider, který poskytuje časopis s článkem ve fulltextu nebo s abstraktem v elektronické podobě, služby EDD, vyhledání podle názvu článku v Google, apod..). Přitom databáze Service Component je budována dynamicky, tj. podle typu časopisu databáze nabídne vyhledání ve fulltextových zdrojích časopisů, takže vyhledání nemusí být úspěšné, protože tyto linky nejsou předem vyzkoušené (to by bylo statické linkování na zdroje – které by muselo se předem provést pro všechny články – prakticky nerealizovatelné). Podle úspěšnosti nebo neúspěšnosti dalších kroků uživatele se tato databáze aktualizuje. Uživatel A si pak vybere ve formuláři dodaném od SFX nabídku, která ho zajímá a kliknutím (hyperlinkem) přechází na nabídnutou www stránku (na obr. již není znázorněno).