Protokol Z39.50

 

V přihlášce na řešení  projektu „Portal STM“ se předpokládá implementace protokolu Z39.50 u  nositele (STK) a koordinace zavedení tohoto standardu u spolunositelů.

 

STK navrhuje zakoupení Z39.50 serveru a klienta od firmy Cosmotron a jeho přizpůsobení na databáze fondů v STK. Formát spolupráce s databází bude předmětem dalšího vývoje, data budou uložena v UNIMARC. Dále bude v STK instalován lokální  a vzdálený klient.

 

Jako profil navrhujeme akceptovat profil Bath v oblastech A, B, C s úrovní shody 0 a 1. Soubor atributů Bib-1 v operacích podle Z39.50-1995. Přehled služeb:  Init, Search, Present, Delete, Scan Sort,  Extended Services, Explain, Close.

 

Koordinace zavádění Z39.50 u spolunositelů se předpokládá ve formě zkoušení  vestavěných Z39.50 serverů (Aleph, Tinlib), zjišťování úrovně shody s vybraným profilem, případně konzultace při implementaci nových AKS u knihoven které server Z39.50 nevlastní.