Průvodce e - zdroji v oblasti  Science - Technology - Medicine

Obsah | Nápověda |   Portál STM | Vyhledávání

Přírodní vědy

 

Matematika

  Math-Net
  Math-Bib-Net 
  MathGuide 
  Matematika STK
  Virtual Library
  EMIS
  LIMES
  EULER
  Renardus
  Math-Net Navigator
  MPRESS
  ERAM
  EMANI
  Math ML
  Math Diss
 

Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy.

 

Portály. 

  České chemické zdroje:
  chemie.upce.cz (Česká chemie na Internetu)
www.seznam.cz/Veda/Chemie/ (chemie v Seznamu)
www.czis.cz/chemie.htm (Český informační systém)
katalog.centrum.cz/vt/Chemie/  (chemie v Centru)
katalog.atlas.cz/vzdelavani/veda_a_technika/chemie/ (chemie v Atlasu)
katalog.atlas.cz/vzdelavani/veda_a_technika/chemie/ (chemie v Atlasu)
Chemservis 
   
  a) Nezávislé chemické adresáře
  www.chemindustry.com (ChemIndustry, “Yahoo of Chemistry”)
www.claessen.net/chemistry/ (Rolf Claessen’s Chemistry Index)
www.liv.ac.uk/Chemistry/Links/links.html (Links for Chemists)
www.chem.ucla.edu/chempointers.html (WWW Chemistry Resources)
www.chemsources.com/chemlinks.html (Links to Chemistry Sites)
www.chemsoc.org/crl/links.htm (Weblinks)
www.chemdex.org (Chemdex)
www.chemie.de (Chemie.de Chemistry Internet Information Server)
macedonia.nrcps.ariadne-t.gr/chemistry/ (Institute of Physical Chemistry, Athens, oborové třídění)
www.chemie.fu-berlin.de/chemistry/index_en.html (Chemistry Index)
library.adelaide.edu.au/guide/sci/Chemistry/ (Adelaide University Library)
www.chem.ucla.edu/chempointers.html (The World-Wide Web Virtual Library: Chemistry)
www.cfsan.fda.gov/~dms/chemist.html (Chemistry Information via the Internet)
hackberry.chem.trinity.edu (Trinity University Cheminformatic Site)
netaccess.on.ca/~dbc./cic_hamilton/other.html (oborově tříděné chemické zdroje)
www.einet.net/galaxy/Science/Chemistry/ (oborově tříděné chemické zdroje)
chemistry.gsu.edu/links.html(Georgia State University for Chemists)
www.scitech.cz/stlinky.htm (Scitech, český produkt)
www.natur.cuni.cz/~jindrich/chemistry.html (J. Jindřich, český produkt)
www.upce.cz/~slchpl/chemie.htm   (Univerzita Pardubice, český produkt)
www.labo.cz/  (Laboratorní průvodce, český produkt)
www.indiana.edu/~cheminfo/ (Chemical Information Sources, Indiana University)
www.library.ucsb.edu/subj/chemistr.html (InfoSurf, University of California)
www.chinweb.com (ChIN, The Chemical Information Network)
  b) Chemické adresáře vyhledávacích nástrojů.
  dmoz.org/Science/Chemistry/ (Open Directory)
dir.yahoo.com/Science/Chemistry/ (Yahoo)
   c) Oborové informační zdroje:
www.chemical-stoichiometry.net (stochiometrie)
www.csch.cz/enter.htm (zelená chemie)
electrochem.cwru.edu/estir/ (elektrochemie)
www.che.ufl.edu/www-che/ (chemické inženýrství)
www.ccl.net/chemistry/ (počítačová chemie)
www.rapra.net (polymery)
www.combichemlab.com (kombinatoriální chemie)
indigo.lib.lsu.edu/sci/chem/internet/chemical.html (chemie a biochemie)
www.indiana.edu/~cheminfo/ca_accc.html (analytická chemie)
www.wsu.edu/~wherland/ (anorganická chemie)
www.libs.uga.edu/ref/ecolbib.html#databases (ekologie)
indigo.lib.lsu.edu/sci/chem/guides/srs105.html (anorganická chemie)
mcb.harvard.edu/BioLinks.html (biochemie)
www.netaccess.on.ca/~dbc/cic_hamilton/bio.html (biochemie)
sgi.bls.umkc.edu/biolinks/ (biochemie)
www.horizonpress.com/gateway/genome.html (Genomes and Databases)
users.pandora.be/synthesis/worgche.html (organická chemie)
chemistry.gsu.edu/post_docs/koen/wdetail.html (organická chemie)
members.aol.com/chromgroup/links.htm (chromatografie)
www.ncbi.nlm.nih.gov (biotechnologie)
www.ilpi.com/msds/ (MSDS)
www.chemheritage.org (historie chemie)
d) Oborové informační zdroje
www.med.umich.edu/biochem/enzresources/ (enzymologie)
www.chemical-stoichiometry.net (stochiometrie)
www.csch.cz/enter.htm (zelená chemie)
electrochem.cwru.edu/estir/ (elektrochemie)
www.che.ufl.edu/www-che/ (chemické inženýrství)
www.rapra.net (polymery)

 

 

 

 

 

·        www.ccl.net/chemistry/ (počítačová chemie)

·        www.combichemlab.com (kombinatoriální chemie)

·        indigo.lib.lsu.edu/sci/chem/internet/chemical.html (chemie a biochemie)

·        www.indiana.edu/~cheminfo/ca_accc.html (analytická chemie)

·        www.wsu.edu/~wherland/ (anorganická chemie)

·        indigo.lib.lsu.edu/sci/chem/guides/srs105.html (anorganická chemie) 

·        www.libs.uga.edu/ref/ecolbib.html#databases (ekologie)

·        mcb.harvard.edu/BioLinks.html (biochemie)

·        www.netaccess.on.ca/~dbc/cic_hamilton/bio.html (biochemie)

·        sgi.bls.umkc.edu/biolinks/ (biochemie)

·        www.library.musc.edu/resources/biomed/biochem.html (biochemie)

·        www.horizonpress.com/gateway/genome.html (Genomes and Databases)

  Chemické kluby:
 

 

  Chemické databáze s indexem podle chemicko-fyzikálních vlastností
 

www.claessen.net/chemistry/base_en.html Přehled databází

 

a) Servery pro přístup k více databázím 

 
  b) Databáze (z těch, které jsou dostupné také v bodě a) jsou uvedeny ty nejvíce chemické, databáze jsou pro lepší orientaci a přehlednost uvedeny v abecedním pořadí podle názvů)
 

·        Aldrich www.sigma-aldrich.com (katalog chemikálií)

·        Acronyms www.chemie.de/tools/acronym.php3 (akronymy, zkratky sloučenin, 12 tis. záznamů)

·        BeilsteinAbstracts www.chemweb.com/databases/bel/badisplay.exe?jcode=belaba (abstrakta od 1980)

·        Bio-RadFD www.fluorescence.bio-rad.com (Bio-Rad Fluorescence Database)

·        CCCBDB srdata.nist.gov/cccbdb/ (NIST Computat. Chem. Compar. and Benchm. Dbase, termochem.)

·        CDF www.ornl.gov/TechResources/cdf/hmepg.html (Chemical Dictionary File, 28 tis. sloučenin)

·        Chem.Com www.chem.com (komerční chemikálie, 127 tis.záznamů)

·        CHEMCYCLOPEDIA pubs.acs.org/chemcy/ (CHEMCYCLOPEDIA Online, komerční chemikálie)

·        ChemExper www.chemexper.be (ChemExper, sloučeniny, 70 tis. sloučenin)

·        ChemFinder www.chemfinder.com (ChemFinder.com, sloučeniny, 75 tis. sloučenin)

Chem-HS ntp-server.niehs.nih.gov/Main_Pages/Chem-HS.html (2 tis. sloučenin, zdraví & bezpečnost)

·        ChemID chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus (ChemID Plus, 352 tis. sloučenin)

·        CHEMINDEX ccinfoweb.ccohs.ca/chemindex/search.html (odkazy databází sloučenin, 200 tis. zázn.)

·        Chem-Ph www.chem.brown.edu/chem-ph.html (preprinty chemické fyziky)

·        ChemScope www.chemscope.com (biofarmaceutické produkty)

·        CMP www.colby.edu/chemistry/cmp/cmp.html (fyzikálně chem. vlastnosti org. sloučenin, 2500 zázn.)

·        CODATA physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html (CODATA, fyzikální konstanty)

·        CZCHEM chemie.upce.cz (chemikálie vyráběné v ČR, 2200 zázn.)

·        DrugApprovals www.fda.gov/cder/approval/index.htm (CDER New and Generic Drug Approvals)

·        DrugDataBase chrom.tutms.tut.ac.jp/JINNO/DRUGDATA/00database.html (Drug Data Base, léková)

·        DrugInformation www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginformation.html (MEDLINEplus, léková)

·        ECDIN ecdin.etomep.net (Environmental Chemicals Data and Information Network)

·        EFDB esc.syrres.com/efdb.htm (Environmental Fate Data Bases, environmetální)

·        EPA www.epa.gov/enviro/index_java.html (EnviroFacts, životní prostředí)

·        Espacenet ep.espacenet.com (European Patent Office, patentová)

·        ETD plumbum.ceu.cz/ETD/default.htm (ekotoxikologická databaze, 28 tis. záznamů)

·        FPC www.chemie.fu-berlin.de/chemistry/general/constants_en.html (Fundamental Physical Constants)

·        GenBank www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/index.html (genová)

·        GDB www.gdb.org (genová)

·        HerbMed www.herbmed.org (herbální, 124 záznamů)

·        HSDB chem.sis.nlm.nih.gov/hsdb (Hazardous Substances Databank, 4520 záznamů)

·        Klotho www.ibc.wustl.edu/klotho/ (Biochemická, 439 sloučenin)

·        MatWeb www.matweb.com (materiálová, 24 tis. záznamů)

·        Medline www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/ (MEDlars onLINE, bibliografická, 11 mil.citací)

·        NCIDB2 131.188.127.222/ncidb2/  (Enhanced NCI Database Browser, 25 tis. sloučenin)

·        NCI nci.chemfinder.com (NCI databáze sloučenin)

·        NCI-3D chem.sis.nlm.nih.gov/nci3d (126554 3D struktur)

·        NDB ndbserver.rutgers.edu (nukleové kyseliny)

·        OrangeBook www.fda.gov/cder/ob/ (Electronic Orange Book, Approved Drug Products)

·        OrgSyn www.orgsyn.org (Organic Syntheses on-line)

·        PhysProps esc.syrres.com/interkow/PhysProp.htm (fyzikálně chem. vlastnosti sloučenin, 25 tis.zázn.)

·        PhysRefData physics.nist.gov/PhysRefData/contents.html (Physical Reference Data, referenční)

·        PDB www.rcsb.org/pdb/ (Protein Data Bank - dříve Brookhaven)

·        PSD pir.georgetown.edu/pirwww/search/textpsd.shtml (Protein Sequences Database, 217 tis. sekvencí)

·        PubList www.publist.com (The Internet Directory of Publications, databáze periodik, 127 tis. zázn.)

·        SciQuest www.sciquest.com (SciQuest, laboratorní vybavení)

·        SDBS www.aist.go.jp/RIODB/SDBS/menu-e.html (spektrální databáze, 30 tis. zázn.)

·        SIRI siri.uvm.edu/msds (MSDS archiv)

·        SolvDB solvdb.ncms.org/PROP01.htm (rozpouštědla podle vlastností)

·        SREV www.chem.leeds.ac.uk/srev/srev.htm (přehledné články organické chemie)

·        Sugabase www.boc.chem.ruu.nl/sugabase/databases.html (sacharidy a jejich NMR spektra)

·        TheAcronym 129.79.137.107/cfdocs/libchem/titleu.cfm (zkratky, akronymy, 12 tis.záznamů)

·        TOXNET toxnet.nlm.nih.gov (Toxnet, nebezpečné látky)

·        Uncover uncweb.carl.org (Uncover Database, bibliografická, od r.1988, 18 tis. časopisů, 8.8 mil.citací)

·        USPTO www.uspto.gov/patft/ (USPTO Web Patent Databases, americké patenty od r.1976)

·        Chemistry Visualizations www.onlinecollege.org/2013/01/07/the-coolest-chem-visualizations/ (periodická tabulka prvků)

·        WebBook webbook.nist.gov/ (NIST Chemistry WebBook, termochemická a další data, tisíce zázn.)

·        WebElements www.webelements.com/webelements.html (periodická tabulka prvků)

·        WebMolecules www.webmolecules.com (WebMolecules, molekulové modely 220 tis., 3D)

·        WebOfScience wos.cesnet.cz (ISI, bibliografická, od r.1980, 5600 časopisů, 16 mil.citací)

·        WebReactions WebReactions.org (chemické reakce)

 

 

 

1.   Chemický software 

  a) Přehledy software
 

·        www.csir.org  (CSIR)

  • allserv.rug.ac.be/~tkuppens/chem.shtml (volně šiřitelný software)

 

 

b) Vybraný software

 
 

c) On-linový interaktivní software

 
   Výuka chemie
  www.chemie-im-fokus.de/index1.htm (Chemie im Fokus)

 

  Chemické asociace, společnosti a agentury
a) chemické společnosti
b) Chemické agentury a centra
www.nist.gov (NIST, National Institute of Standards and Technology)
Periodické tabulky prvků:

Zemědělství

 Elektronické časopisy

 Portály

 

UZPI 

 

Agris 

 

1.lesní server 

 

Agroweb 

 

Agroporta 

 

Fyzika a příbuzné vědy.

 Elektronické časopisy

 Portály

 

ČEA on-line

 

EkoWATT

 

Energ.cz

 

@energetik

 

Elektrika.cz

 

Eurosolar

 

Geografie. Geologie. Vědy o zemi.

Elektronické časopisy

Portály

 

Česká geologická služba

 

Geology