Obor PSH Oborové heslo PSH Další vybrané  heslo PSH Vybrané heslo MDT MDT Konspekt Obor Konspektu MDT není v tabulce Konspektu
an antropologie an   Antropologie 572 1 Antropologie, Etnografie  
an   fyzická antropologie an Etnologie, Etnografie 39 1 Antropologie, Etnografie  
as astronomie as   Astronomie 52 6 Fyzika a příbuzné vědy  
au architektura, urbanismus, územní plánování au   Architektura 72 21 Umění, architektura, muzeologie  
bi biologie bi   Biologické vědy 57 2 Biologické vědy  
bi   životní prostředí bi Životní prostředí 504 2 Biologické vědy  
do doprava do   Doprava s poštovní služby 656 4 Ekonomické vědy, obchod  
do   dopravní prostředky do Dopravni prostředky 629 19 Technika, Technologie, Inženýrství  
el elektronika el   Elektronika 621.38 19 Technika, Technologie, Inženýrství  
en energetika en   Energetika 620.9 19 Technika, Technologie, Inženýrství  
et elektrotechnika et   Elektrotechnika 621.3 19 Technika, Technologie, Inženýrství  
ev ekonomické vědy ev   Ekonomie 33 4 Ekonomické vědy, obchod  
ev   management ev Organizace průmyslu 65 4 Ekonomické vědy, obchod  
fi filozofie fi   Filozofie 1 5 Filozofie a náboženství  
fi   přírodní vědy fi Matematika a přírodní vědy 5 : 2+6+7+10+13+14+24  
fi   společenské vědy fi Společenské vědy 3 : 1+3+4+5+8+9+11+12+15+16+17+18+20+21+22  
fi   věda fi Věda a vědění všeobecně 001 12 Knihovnictví, informatika, polygrafie  
fy fyzika fy   Fyzika 53 6 Fyzika a příbuzné vědy  
gf geofyzika gf   Geofyzika 550.3 7 Geografie, Geologie, Vědy o Zemi požádat o rozšíření 550.3
gl geologie gl   Vědy o Zemi 55 7 Geografie, Geologie, Vědy o Zemi  
gr geografie gr   Geografie 91 7 Geografie, Geologie, Vědy o Zemi požádat o rozšíření 91
hi historie hi   Historie, Pomocné vědy historické 930 8 Historie, biografie  
hu hutnictví hu   Metalurgie 669 19 Technika, Technologie, Inženýrství  
ch chemie ch   Chemie 54 10 Chemie. Krystalografie. Mineralogie  
ch   chemická technologie ch Chemická technologie. Potravinářský průmysl 66 19 Technika, Technologie, Inženýrství  
ch   jaderné inženýrství ch Jaderná technika 621.039 19 Technika, Technologie, Inženýrství  
in informační věda in   Knihovnictví 02 12 Knihovnictví, informatika, polygrafie  
ja jazykověda ja   Jazyk, lingvistika 81 11 Jazyk, lingvistika, literatura  
li literatura li   Literatura 82 11 Jazyk, lingvistika, literatura  
ma matematika ma   Matematika 51 13 Matematika  
mh místní hospodářství mh   Regionální hospodářství 332 4 Ekonomické vědy, obchod  
mh   požární ochrana mh Ochrana před požáry 614.84 14 Lékařství požádat o rozšíření 614.84
na náboženství na   Náboženství. Teologie 2 5 Filozofie a náboženství  
ob obecnosti ob   Obecnosti 0 12 Knihovnictví, informatika, polygrafie  
ob   technika ob Technika všeobecně, Aplikované vědy 6 : 19+23  
pe pedagogika pe   Výchova a vzdělávání 37 22 Výchova a vzdělávání  
pl politologie pl   Politika 32 15 Politické vědy  
pp potravinářství pp   Potravinářský průmysl 664 19 Technika, Technologie, Inženýrství  
pr právo pr   Právní věda 34 16 Právo  
ps psychologie ps   Psychologie 159.9 17 Psychologie  
ps   bezpečnost práce ps Lékařství. Bezpečnost práce 614.8 14 Lékařství požádat o rozšíření 614.8
sj spoje sj   Sdělovací technika, Komunikační systémy 621.39 19 Technika, Technologie, Inženýrství  
so sociologie so   Sociologie 316 18 Sociologie  
sp spotřební průmysl sp   Různá odvětví průmyslu a řemesel 67/68 19 Technika, Technologie, Inženýrství  
sp   polygrafie sp Polygrafický průmysl 655 12 Knihovnictví, informatika, polygrafie  
sp   průmysl plastických hmot sp Průmysl plastů 678 19 Technika, Technologie, Inženýrství  
sr strojírenství sr   Strojírenství 621 19 Technika, Technologie, Inženýrství  
sr   průmyslová automatizace sr Automatizační a řídící technika 681.5 19 Technika, Technologie, Inženýrství požádat o rozšíření 681.5
sr   zkušebnictví sr Nauka o materiálu 620.1 19 Technika, Technologie, Inženýrství  
st stavebnictví st   Stavebnictví 69 19 Technika, Technologie, Inženýrství  
sv sport a tělovýchova sv   Sport, Hry, Tělesná cvičení 796 20 Tělesná výchova a sport. Rekreace  
ts těžba nerostných surovin ts   Hornictví 622 19 Technika, Technologie, Inženýrství  
um umění um   Umění, Rekreace 7 21 Umění, architektura, muzeologie  
um   divadlo um Divadlo 792 3 Divadlo, film, tanec  
um   film um Film 791 3 Divadlo, film, tanec  
um   hudba um Hudba 78 9 Hudba  
um   tanec um Tanec 793 3 Divadlo, film, tanec  
vo vodní hospodářství vo   Voda 626/628 19 Technika, Technologie, Inženýrství  
vo   hydrologie vo Hydrologie 556 7 Geografie, Geologie, Vědy o Zemi  
vt výpočetní technika vt   Výpočetní technika 004 23 Výpočetní technika  
vv vojenství vv   Vojenství 355 15 Politické vědy  
vv   vojenská technika vv Vojenská technika 623 19 Technika, Technologie, Inženýrství  
zd zdravotnictví zd   Lékařské vědy 61 14 Lékařství  
ze zemědělství ze   Zemědělství 63 24 Zemědělství  
ze   biotechnologie ze Biotechnologie 57:62 19 Technika, Technologie, Inženýrství požádat o rozšíření 57:62
  Poznámka: Používat pouze na klasifikaci všeobecných zdrojů, které nelze přesněji popsat!!