Osnova úvodního projektu LI01018

T: VI/2001

 

1.     Rekapitulace zadání projektu:

·        Přístup k elektronickým verzím časopisů AP, Wiley, konsorcium spolunositelů, kontaktní adresy, přehled licencí a fondů

·        terciální databáze, portál STM, přehled obdobných tematických portálů Subject Based Information Gateways (ADAM, DIALOG, AHDS, STN, GBI, GENIOS, Questel) a jejich vlastnosti

·        technologie Metalib, SFX, Z39.50, spolupráce s NK ČR

Z: STK

 

2.    Stanovení základních podmínek licenčních  smluv, použít dotazník ExLibrisu + volně textové informace,  finančních otázek apod., návaznost na LI028, SK VPK a MEDVIK, kdo má na co přístup, tabulka statusů přístupů a kategorií, vazba na (IP adresu, heslo), přípustnost Dokument Delivery Services

Z: Hemola NK,  Bartošek MU, Šilhánek VŠCHT, Římanová NLK, Kolářová STK 

 

3.    Principy terciální databáze. Typy zaznamenávaných dokumentů, typy zdrojů (poskytovatelů) dokumentů, typologie uživatelů, typologie procesů, vazeb a toků. Sémantický model, funkční model. Problematika věcného vyhledávání (selekční jazyk, princip Conspectu (?), 15. 5. 2001 schůzka pro věcné zpracování, MDT Master Reference File, 400 vybraných kategorií MDT, využít znalostní databáze Metalibu, dohodnout jednotnou   věcné třídění,

Z: Stoklasová, M. Balíková  NK, Bartošek MU,   Římanová NLK,

 

4.    Sběr dat pro terciární databázi, využití projektů MŠMT, MK, dotazovací akce, licence členů koncorcia, údaje které licence, začlenění VPK, katalogizace jednotlivých elektronických periodik,  přehled  EIZ ve světě

Z:  Bartošek MU, 

 

5.    Metalib, možnosti Metalib, licence v NK v rámci JIB, principy spolupráce s NK ČR a UK Praha jako nositeli projektu JIB, napojené databáze, způsob napojení na Metalib

Z: Vojnar SVKOL/STK, Stoklasová NK, Pavlík UK,

 

6.    Z39.50: Přehled funkcí Z39.50, Profil Z39.50, přehled Z39.50 u členů konsorcia, server a klient firmy Cosmotron, napojení na databázi

Z: STK

 

7.    Technologie SFX, přehled a postup funkcí SFX, přehled dosud známých „SFX aware“ zdrojů, standardizace popisu elektronického zdroje, iniciativa CrossRef, alternativní používané metody k  vyhledávání a linkování

Z: Vojnar SVKOL/STK, Pavlík UK,

 

8.    Portál do terciární databáze jako aplikace Oracle, vyhledávací kriteria, přístupová práva

Z: STK

9.    Ideové schema postupu uživatele, vyhledání předmětové klasifikace, vyhledání bibliografického záznamu periodika nebo monografie, nabídka pomocí SFX, výběr z nabídky, výběr pomocí Metalibu, zobrazení fulltextu, zobrazení referencí, SFX tlačítka, pokračování ve vyhledávání zdrojů, alokace SFX

Z: Vojnar SVKOL/STK

 

10.    Literatura a odkazy.

Z: všichni zodpovědní

 

 

Úvodní projekt, tak jak budou docházet příspěvky,  bude postupně zveřejňován na  http://www.stk.cz/li01018. Svoje příspěvky posílejte mailem do konference LI018@cvut.cz. Nečekejte na poslední termín, posílejte i částečné příspěvky, na které ostatní mohou navázat.