SIGLA IČO Spolunositel
(původní názvy)
Spolunositel
(aktuální názvy)
Statutární zástupce spolunositele   Kontakt na spoluřešitele Spoluřešitel kdo je zapsán v konferenci
who li018
maily URL Telefon Fax                          
ABA013 61387142 Státní technická knihovna
Mariánské nám. 5, P.O.BOX 206
110 00  Praha 1
State Technical Library
Státní technická knihovna
Mariánské nám. 5, POB 206
110 01  Praha 1
Ing. Martin Svoboda   Státní technická knihovna
Mariánské nám. 5, POB 206
110 01  Praha 1
PhDr. Jan Bayer, CSc.
Bc. Bohdana Frantíková
Mgr. Václav Heicl
Mgr. Mária Kolářová
PhDr. Anna Patočková
Ing. Bohdan Šmilauer
Mgr. Zuzana Švastová
Ing. Evžen Sidorin
svoboda@stk.cz
j.bayer@stk.cz
b.frantikova@stk.cz
v.heicl@stk.cz
m.kolarova@stk.cz
a.patockova@stk.cz
b.smilauer@stk.cz
z.svastova@stk.cz
e.sidorin@stk.cz
s.zizkova@stk.cz
svoboda@stk.cz, b.smilauer@stk.cz, z.svastova@stk.cz, j.bayer@stk.cz
d.smetanova@stk.cz
www.stk.cz                              
LID001 46747885 Technická univerzita v Liberci
Hálkova 6
460 17 Liberec 1
Technical University of Liberec
Technická univerzita v Liberci
Hálkova 6
460 17 Liberec 1
Prof. RNDr. Lukáš David, CSc.   Univerzitní knihovna
Voroněžská 13
460 17  Liberec
Vladimír Studený, prom. fil. ales.kratochvil@vslib.cz
vladimir.studeny@vslib.cz
vladimir.studeny@vslib.cz, ales.kratochvil@vslib.cz www.vslib.cz 048 / 5352503                            
BOA001 94943 Moravská zemská knihovna
Kounicova 1
601 87  Brno
Moravian Library Brno
Moravská zemská knihovna
Kounicova 1
601 87  Brno
Doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc.   Moravská zemská knihovna
KounicovA 1
601 87  Brno
Ing. Petr Žabička zabak@mzk.cz zabak@mzk.cz www.mzk.cz 05 / 42162182 05 / 747758                          
OLA001 100625 Státní vědecká knihovna v Olomouci
Ostružnická 3, P.O.BOX 197
77111 Olomouc
Research Library in Olomouc
Vědecká knihovna v Olomouci
Ostružnická 3, P.O.BOX 9
779 11 Olomouc
PhDr. Marie Nádvorníková, CSc.   Vědecká knihovna v Olomouci
Ostružnická 3, P.O.BOX 9
779 11  Olomouc
Ing. Martin Vojnar vojnar@svkol.cz vojnar@svkol.cz www.svkol.cz 068 / 5223441 068 / 5225774                          
  00216224 Masarykova univerzita v Brně
Žerotínovo nám. 9
601 77  Brno
Masaryk University Brno
Masarykova univerzita v Brně
Žerotínovo nám. 9
601 77  Brno
Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.   Ústav výpočetní techniky MU
Botanická 68a
602 00  Brno
RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.
Hana Vochozková
bartosek@ics.muni.cz bartosek@ics.muni.cz, hanan@ics.muni.cz www.ics.muni.cz 05 / 41512214 05 / 41212747                          
ABD025 60461373 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 5
166 28  Praha 6
Institute of Chemical Technology
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 5
166 28  Praha 6
Doc. Ing. Josef Koubek, CSc.
(původně na smlouvě LI01018 Prof. Ing. Oskar Schmidt CSc.)
  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 5
166 28  Praha 6
Ing. Jaroslav Šilhánek, CSc. silhanek@vscht.cz silhanek@vscht.cz www.vscht.cz 02 / 3115081 02 / 3119657                          
OSA001 00100579 Státní vědecká knihovna v Ostravě
Prokešovo nám. 9
728 00  Ostrava
Moravian-Silesian Research Library in Ostrava
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Prokešovo nám. 9
728 00  Ostrava
Ing. Lea Prchalová prchalova@svkos.cz Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Prokešovo nám. 9
728 00  Ostrava
Mgr. Kateřina Grafová (do XI/2001)
Ing. Drahomíra Tošenovská
tosenovska@svkos.cz vojtkova@svkos.cz, prchalova@svkos.cz, grafova@svkos.cz, tosenovska@svkos.cz www.svkos.cz 069 / 6118881 069 / 6138322                          
PNA001 00078077 Státní vědecká knihovna v Plzni
Smetanovy sady 2
305 48  Plzeň
Education and Research Library of Pilsner Region
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Smetanovy sady 2
305 48  Plzeň
PhDr. Jaroslav Vyčichlo vycichlo@svkpl Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Smetanovy sady 2
305 48  Plzeň
Mgr. Věra Krejčíková krejcik@svkpl.cz krejcik@svkpl.cz www.svkpl.cz 019 / 7724080 019 / 225478                          
PND008 49777513 Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8
306 14  Plzeň
University of West Bohemia
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8
306 14  Plzeň
Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc.   Univerzitní knihovna
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8
306 14  Plzeň
Ing. Radka Tichá
pí. Faitová - ředitelka knih.
tich@uk.zcu.cz
faitova@uk.zcu.cz
schorovs@uk.zcu.cz, faitova@uk.zcu.cz, tich@uk.zcu.cz www.knihovna.zcu.cz 019 / 7491377 - rektor/prorekor
Faitová 019 / 7491 402 - řed.
Tichá 019 / 7491 406 - řešitelka
019 / 7421419                          
PAD001 00216275 Univerzita Pardubice
Studentská 95
532 10  Pardubice
University of Pardubice
Univerzita Pardubice
Studentská 95
532 10  Pardubice
Doc. Ing. Miroslav Ludwig   Univerzita Pardubice
Univerzitní knihovna
Studentská 95
532 10  Pardubice
Mgr. Iva Prochásková
Ing. Jiří Petráš, CSc.
jiri.petras@upce.cz
iva.prochaskova@upce.cz
iva.prochaskova@upce.cz www.upce.cz 040 / 6036538 040 / 6036546                          
ABA008   Národní lékařská knihovna
Sokolská 54
121 32  Praha 2
National Medical Library Prague
Národní lékařská knihovna
Sokolská 54
121 32  Praha 2
PhDr. Helena Bouzková bouzkova@nlk.anet.cz Národní lékařská knihovna
Sokolská 54
121 32  Praha 2
Radka Římanová
PhDr. Jaroslava Veselá  (od července 2001 - místo Římanové)
rimanova@nlk.anet.cz bouzkova@nlk.anet.cz, rimanova@nlk.anet.cz www.nlk.anet.cz 02 / 24266051
02 / 96335925 (Veselá)
02 / 24266054                          
BOD009 00216305 Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 1
66298  Brno
Brno University of Technology
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 1
66298  Brno
Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc.   Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 1
66298  Brno
Mgr. Nataša Jursová fasura@lib.vutbr.cz
jursova@lib.vutbr.cz
jursova@lib.vutbr.cz www.vutbr.cz