Rekapitulace činností vyplývajících ze zadání projektu:

 

1.      Nákup licencí on line zdrojů poskytovatelů Academic Press a Wiley.

K tomuto účelu budou využity zkušenosti získané v rámci projektu LI00028 „Multifunkční centrum Virtuální polytechnické knihovny (VPK) jako zdroj informací a služeb pro oblast technických a aplikovaných přírodních věd“ a projektu LI00023 „Medicínská virtuální knihovna (MEDVIK) – síťové sdílení informačních zdrojů pro vědu a výzkum

Academic Press IDEAL Open Consortium umožní přístup k plným textům 175 titulů uživatelům těchto členů konsorcia: Masarykova univerzita Brno, Národní lékařská knihovna Praha, SVK Ostrava, SVK Plzeň, TU Liberec, Univerzita Pardubice, VŠCHT Praha, VUT Brno, Západočeská univerzita Plzeň a STK

Wiley Enhanced Access License í umožní uživatelům z NLK Praha, SVK Ostrava, TU Liberec, Univerzity Pardubice, VŠCHT Praha, VUT Brno ZČU Plzeň a STK tzv. křížový přístup k těm titulům vydavatelství, které jsou odebírány alespoň jedním členem konsorcia v tištěné formě.

2.              Propojení se systémem MEDVIK, řešený NLK v rámci projektu LI00023

NLK v současné době řeší systém MEDVIK obchodní soutěží. Naskýtá se idea, rozšíření VPK o periodika z oblasti Mediciny a rozšíření SK VPK i o lékařské tituly. NLK by měla možnost rozšířit konsorcium VPK.

3.              Vytvoření tematického portálu STM (Science, Technology, Medicine) na Internetu.

Portál bude vybudován v STK pomocí technologie Oracle. Bude obsahovat několik databází. tzv. terciární databáze, již bude možné aktualizovat dálkově. Obsah těchto databází bude prvotně naplněn sběrem dat, viz bod 6. Cílem tematického portálu je  umožnění interaktivního  vyhledávání informací pro VaV z oblasti STM buď podle věcného problému nebo podle bibliografické citace až na primární zdroj vč. hyperlinkového propojení k citovaným zdrojům. Systém Metalib nabídne dostupné zdroje v ČR a další pro vyhledání, systém SFX nabídne jejich další dostupnost.

4.              Napojení na Metalib řešený v rámci projetu JIB v NK a implementace databáze SFX pro rozšířené služby.

Program Metalib bude zakoupen NK v rámci programu JIB. Předpokládá se že pro  účastníky konsorcia LI01018 budou dokoupeny přístupové licence a databáze zdrojů Metalib bude rozšířena o zdroje licencované členy konsorcia. Tyto zdroje, pokud jsou „SFX aware“, budou nabízet službu SFX  - rozšířenou nabídku k dostupu. Programy SFX budou nakoupeny pro  6 členů konsorcia (ZCU, STK, NLK, SVKOL, MU, MZK), takže uživatelům těchto knihoven bude nabídnuta rozšířená služba SFX. 

5.              Vybavení  STK protokolem Z39.50, u ostatních knihoven koordinace implementace tohoto protokolu

Cílem je vybavení všech knihoven konsorcia jednotným vyhledávacím protokolem Z39.50.

K tomu účelu bude stanoven jednotný profil. Knihovny, které nemají zatím standardizovaný vyhledávací protokol na Metalib, by měly (podle svých finačních možností)  vybaveny protokolem Z39.50 a konsorcium bude koordinovat tyto dodatečné implementace.

6.              Sběr dat pro  terciární databázi:

    1. poskytovatelů dat (agregátorů),
    2. licencí zakoupených z prostředků SR v ČR, 
    3. katalog sekundárních databází,
    4. katalog elektronických periodik a databází,

Tyto tabulky budou vzájemně mezi sebou propojeny vazbami, takže bude možno pokládat kombinované dotazy.

Terciární databáze informačních zdrojů má pomoci k vyhodnocení výsledků programu LI „Informační zdroje pro výzkum a vývoj“ po jeho ukončení, schopnou poskytnout objektivní podklady pro rozhodování o dalším postupu jak zadavatele, tak nositelů jednotlivých projektů. Terciární databáze informačních zdrojů dostupných v ČR výrazně podpoří koordinaci při jejich nákupu a vyjednávání licenčních podmínek, což má významný ekonomický přínos. Vyhodnocení údajů shromažďovaných navrhovaným systémem poslouží ke koordinaci licenční politiky v průběhu, ale zejména po ukončení programu LI. Sběr dat o elektronických informačních zdrojích bude prováděn a to aktivním průzkumem knihoven  a sběrem dat řešitelů projektů LI. Analýza sběru především stanoví standardy pro popis zdrojů, implementace bude spočívat v interakci s dodavateli zdrojů a upřesňování jejich informací.

 

7.              Pracovní úvazky

§        Pracovní úvazky jednotlivých STK a jednotlivých spolunositelů: (Viz v tabulce rozpočtu), souhrnem: 

§        Nositele (STK):  2,55 úv. (r. 2001), 2,35 úv. (r.2002), 2,23 úv. (r.2003) přepočtené řešitelské kapacity

§        Spolunositelů: celkem v součtu 3,2 přepočtené řešitelské kapacity po celou dobu trvání projektu