Rámcová koncepce projektu z hlediska řešení „jednotné informační brány“ („navigačního portálu“)

 

Základní schéma vyhledávacího mechanismu je následující:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Výsledkem projektu ve zjednodušeném pojetí je vyhledávací mechanismus.

 

Zkušenosti s požadavky na vyhledávací mechanismy při vyhledávání informačního zdroje, ať už v knihovně, nebo na Internetu, vedly v praxi k určitým zvyklostem v knihovnické praxi a v praxi budování vyhledávacích mechanismů na Internetu. Z těchto zvyklostí lze zpětně odvodit požadavky kladené na vyhledávací mechanismy.

 

Pokud jde o shrnutí požadavků (kategorií dotazů) uživatelů, se kterými se obrací na vyhledávací mechanismy, při vytváření jemnějšího filtru na odfiltrování informačního šumu, lze vyjít z praktických zkušeností, jejichž zrcadlem je například struktura metadat ve standardu Dublin Core (viz např. projekt Národní knihovny ČR na http://webarchiv.nkp.cz, resp. http://webarchiv.nkp.cz/cgi-bin/dc_cz.pl,  nebo domovskou stránku DC - http://dublincore.org/). Základními prvky tohoto standardu jsou:

 

(pozor na smysl jednotlivých termínů, jako „zdroj“, „dílo“, „intelektuální obsah“...)

 

Název (Title)

název přidělený zdroji tvůrcem nebo vydavatelem

 

Tvůrce (Creator)

osoby nebo organizace, které primárně vytvořily intelektuální obsah zdroje

 

Předmět (Subject)

téma obsahu zdroje

 

Popis (Description)

popis obsahu zdroje

 

Vydavatel (Publisher)

u elektronických zdrojů je to entita (osoba) odpovědná za aktuální zpřístupnění zdroje

 

Přispěvatel (Contributor)

další entita (osoba), která významně přispěla k vytvoření zdroje

 

Datum (Date)

 datum vydání (zpřístupnění) zdroje v aktuální podobě

 

Typ (Type)

kategorie zdroje (homepage, technická zpráva, slovník, román, ...)

 

Formát (Format)

ASCII, text/html, JPEG, ...

 

Identifikátor (Identifier)

číslo nebo alfanumerická řada jednoznačně identifikující zdroj (k identifikaci shody, resp. duplicit)

 

Zdroj (Source)

číslo nebo alfanumerická řada jednoznačně identifikující dílo, z něhož byl zdroj získán (k identifikaci shody, resp. duplicit)

 

Jazyk (Language)

jazyk intelektuálního obsahu zdroje

 

Vztah (Relation)

Vztah zdroje k jiným zdrojům

 

Pokrytí (Coverage)

prostorové a/nebo časové charakteristiky zdroje

 

Práva (Rights)

copyright, správa práv

 

Tyto hlavní prvky je třeba zařadit do relačních vztahů v terciální relační databázi.

 


Relační vztahy v terciární databázi (s příklady)

 

Licence v ČR financované z veřejných prostředků

Odběratel

Poskytovatel

Specifikace licence poskytovatele

Licenční podmínky

STK

Elsevier

 

 

NK

EIFL

 

 

 

 

 

 

 

Poskytovatelé a specifikace licencí (Agregátoři nebo přímí poskytovatelé)

Poskytovatel

Specifikace licence poskytovatele

Seznam poskytovatelem nabízených zdrojů dle specifikace- jméno

Typ zdroje

Elsevier

 

 

Periodikum

EIFL

 

 

Databáze

Elsevier

 

 

Sekundární zdroj

 

Periodikum

Jméno

Věcný popis

Bibliografický popis (minimálně DC)

Další údaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Databáze

Databáze-jméno

Věcný popis

Bibliografický popis (minimálně DC)

Další údaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekundární zdroj

Databáze jméno

Věcný popis

Bibliografický popis (minimálně DC)

Další údaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naznačené relace jsou pouze schematické, ve skutečnosti půjde o dosti složité struktury, které budou podchyceny v souborech XML a vzhledem k různorodosti mnohojazyčných popisů zdrojů budou v kódu UTF-8 nebo UTF-16.