Elektronické zdroje Nositel Licenční zajištění Přístup Držitel licence URL:
EIFL Direct Národní knihovna ČR Společný projekt OSI (Soros) a EBSCO Publishing, projekt programu LI, přístup r. 2000-2003 ID:eifl, password: czechrepublic, platnou IP adresu lze zadat dálkově http://search.epnet.com
ProQuest5000 Ústřední knihovna UK, Praha České národní konsorcium Grant MŠMT, přístup: 2000-2003 IP adresa http://www.proquest.com/pqdauto
PCI Ústřední knihovna UK, Praha České národní konsorcium Grant MŠMT, přístup: 2000-2003 IP adresa http://pci.chadwyck.co.uk
Web of Science Knihovna AV ČR Konsorcium VŠ, AV ČR a státních vědeckých knihoven, projekt programu LI, přístup: 2000-2003 IP adresa http://wos.cesnet.cz
JSTOR Knihovna AV ČR http://www.jstor.org
ERIC Knihovna AV ČR http://www.accesseric.org
Cambridge Scientific Abstracts Knihovna AV ČR http://www.csa.com
FRANCIS Knihovna AV ČR http://www.inist.fr/francis/francis.htm
SIGLE Knihovna AV ČR
PASCAL Knihovna AV ČR http://www.inist.fr/pascal/pascal.htm
Anopress STK IP adresa, heslo Interaktivní vyhledávací služba http://www.anopress.cz
JCR STK IP adresa http://jcrweb.com
Metadex STK heslo http://www.csa.com
LINK Springer STK Celonárodní konsorciální licence, projekt programu LI, přístup: 2000-2003 IP adresa http://link.springer.de, http://link.springer-ny.com
Science Direct - časopisy nakladatelství Elsevier Science STK Konsorcium VPK , projekt programu LI, přístup: 2000-2003 IP adresa http://www.sciencedirect.com
Wiley STK http://www.interscience.wiley.com
Minerva STK http://meos.minerva.at
Dialog ČVUT projekt programu LI Informační zdroje pro VaV číslo 002016 http://www.dialog.com