Pokud se Vám špatně zobrazují některé znaky, nastavte prosím svůj browser na kód Windows 1250.
Formulář prosím vyplňujte s diakritikou

 
Údaje označené * jsou povinné, bez jejich vyplnění nelze dotazník odeslat !
Políčka označená m dovolují výběr více položek (při kliknutí přidržte Ctrl)

Nad okénkem pro hodnotu jsou uvedeny příklady

Poskytovatel licence* Elsevier
Název báze dat* ScienceDirect
Zkrácený název SD
Typ báze dat*m
(Chcete-li označit více položek, přidržte při klikání Ctrl)
URL* http://www.sciencedirect.com
Způsob zpřístupnění*m
Název instituce*, která má uzavřenu smlouvu s poskytovatelem licence Státní technická knihovna, SUWECO
Řešitel* [úkolu LI] - jméno Martin Svoboda
E-mail* m.svoboda@stk.cz
Licenční podmínky* - komu je licence určena, podmínky zpřístupnění konsorcium knihoven
Kontrola přístupu
Zaškrtněte, co se hodí
IP adresa Jméno+heslo Souhlas pro vzdálené uživatele
URL, kde jsou licenční podmínky popsány http://www.stk.cz/zdroje/baze.htm
Platnost* licenční smlouvy 2000 - 2003
Věcný profil*m báze dat
(Chcete-li označit více položek, přidržte při klikání Ctrl)
Polytematický zdroj
Věcný profil báze dat
Volný text
technika, přírodní a společenské vědy
Seznam titulů* v bázi
URL u zahraničního poskytovatele
http://www.sciencedirect.com
Informace o zdroji* v bázi
URL u držitele licence
http://www.stk.cz/zdroje/baze.html
Přístupnost* - komu jsou zdroje z této licene přístupné (ideálně URL se seznamem + kontaktní osoba odpovědná za aktualizaci seznamu) http://www.suweco.cz - Konsorcia - Elsevier Science
Retrospektiva* 1995 - současnost
Charakteristika* báze dat
Údaje o velikosti a zaměření databáze
přístup do více než 1200 titulů časopisů vydavatelství Elsevier
Poznámky
Dostupné statistické údaje*m
(Chcete-li označit více položek, přidržte při klikání Ctrl)
Kde jsou statistické údaje k disposici (ideálně URL veřejně přístupných statistik) http://www.suweco.cz ???

Dotazník vyplnil* - jméno E-mail*
 Nyní si prosím formulář ještě jednou prohlédněte

Pokud jste spokojeni, laskavě ho ,    je-li třeba, můžete ho

Stránka naposled změněna Mon Apr 22 12:21:01 CEST 2002 Návrh stránky Martin Svoboda 2002