Pokud se Vám špatně zobrazují některé znaky, nastavte prosím svůj browser na kód Windows 1250.
Formulář prosím vyplňujte s diakritikou
Údaje označené * jsou povinné, bez jejich vyplnění nelze dotazník odeslat !
Políčka označená m dovolují výběr více položek (při kliknutí přidržte Ctrl)

Nad okénkem pro hodnotu jsou uvedeny příklady

 
Poskytovatel licence* Elsevier
Název zdroje* ScienceDirect
Zkrácený název SD
Typ zdroje*m
(Chcete-li označit více položek, přidržte při klikání Ctrl)
ISSN   
ISBN   
URL http://www.sciencedirect.com
Způsob zpřístupnění*m
Název instituce*, která má uzavřenu smlouvu s poskytovatelem licence Státní technická knihovna, SUWECO
Řešitel* [úkolu LI] - jméno Martin Svoboda
E-mail* m.svoboda@stk.cz
Podmínky zpřístupnění* - komu je zdroj určen konsorcium knihoven
Kontrola přístupu
Zaškrtněte, co se hodí
IP adresa Jméno+heslo Souhlas pro vzdálené uživatele
URL, kde jsou licenční podmínky popsány http://www.stk.cz/zdroje/baze.htm
Platnost licenční smlouvy, trvání předplatného 2000 - 2003
Věcný profil*m zdroje
(Chcete-li označit více položek, přidržte při klikání Ctrl)
Polytematický zdroj
Věcný profil zdroje
Volný text
technika, přírodní a společenské vědy
Seznam titulů ve zdroji
URL u zahraničního poskytovatele
http://www.sciencedirect.com
Informace o zdroji URL u držitele licence http://www.stk.cz/zdroje/baze.html
Přístupnost - komu je tento zdroje přístupný (ideálně URL s popisem + kontaktní osoba odpovědná za jeho aktualizaci) http://www.suweco.cz - Konsorcia - Elsevier Science
Retrospektiva 1995 - současnost
Charakteristika* zdroje
Údaje o rozsahu a zaměření zdroje
přístup do více než 1200 titulů časopisů vydavatelství Elsevier
Poznámky
Dostupné statistické údaje*m
(Chcete-li označit více položek, přidržte při klikání Ctrl)
Kde jsou statistické údaje k dispozici (ideálně URL veřejně přístupných statistik) http://www.stk.cz/zdroje/baze.htm

Dotazník vyplnil* - jméno E-mail*
 Nyní si prosím formulář ještě jednou prohlédněte

Pokud jste spokojeni, laskavě ho ,    je-li třeba, můžete ho


Po odeslání dotazníku dostanete stránku, potvrzující Vámi odeslané údaje. Pokud chcete pokračovat v odesílání popisu dalších zdrojů, můžete se vrátit tlačítkem Zpět svého prohlížeče k tomuto dotazníku a poopravit jen odlišné údaje.

Stránka naposled změněna Mon Apr 22 12:21:01 CEST 2002 Návrh stránky Martin Svoboda 2002